中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hội liên hiệp giới văn học nghệ thuật thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Hội liên hiệp giới văn học nghệ thuật thành phố Nam Ninh
2012-09-09
 
Địa chỉ văn phòng, mã bưu điện và hình thức liên lạc:
Địa chỉ: Số 3 đường Kiến Chính, Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Mã bưu điện : 530023
Điện thoại: 0771-5627658
Fax: 0771-5628878
E-mail:wenlianinfo@nanning.gov.cn 
Hội liên hiệp giới văn học nghệ thuật thành phố Nam Ninh thành lập vào tháng 12 năm 1951. Nửa thế kỷ nay, Hội liên hiệp giới văn học nghệ thuật thành phố Nam Ninh kiên trì phương hướng “2 mục tiêu” và phương châm “hai trăm”, kiên trì phương hướng văn hóa tiên tiến, đoàn kết những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, nỗ lực đưa Hội liên hiệp giới văn học nghệ thuật thành phố Nam Ninh thành “ngôi nhà ấm áp” của những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mở ra một chân trời mới phồn vinh cho nền văn học nghệ thuật của thành phố. Văn hóa thủ phủ đã tạo ra và các tác phẩm tinh tế, đã đạt được thành quả to lớn, một loạt nhân tài được ươm mầm từ đây, có rất nhiều tác phẩm đã đạt giải toàn quốc và của Khu tự trị.
 
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.