中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Công đoàn Nam Ninh
2006-10-08
 
Công đoàn Nam Ninh
2012-09-09
 
Địa chỉ: Số 20 đường Dân Chủ
Điện thoại: (0771)2810260
Tổng hội công đoàn thành phố Nam Ninh thành lập vào năm 1950, hiện nay có 12 hiệp hội công đoàn quận huyện và 3 hiệp hội công đoàn khu phát triển kinh tế mới. Toàn thành phố có hơn 8000 công đoàn cơ sở với hơn 800.000 đoàn viên và hơn 20.000 đoàn viên chuyên trách và kiêm chức các công việc đoàn hội.
Thời gian gần đây, Tổng hội công đoàn thành phố Nam Ninh dưới sự lãnh đạo của chính quyền thành phố và Tổng hội công đoàn Khu tự trị, kiên trì theo sự lãnh đạo của công đoàn mang đặc trưng xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, đã giải phóng tư tưởng, thay đổi quan niệm, mở mang sáng tạo, không ngừng giải phóng lối tư duy cũ kỹ, giải phóng những hạn chế theo kinh nghiệm của mô hình trước đây, giải phóng khỏi những ràng buộc liên quan đến cái Tôi của mỗi người, chủ động tìm đúng vị trí, nâng cao năng lực uy quyền, nỗ lực đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, phục vụ cho mục đích phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm xã hội phát triển hài hòa và ổn định, các công việc đều phát triển thuận lợi.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.