中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Tin tức lãnh đạo thêm
· Phó tổng thư ký - Thái Chí Trung [2017-08-18]
· Phó thị trưởng - Huy Quốc Hoa [2017-08-18]
· Phó Tổng thư ký đương nhiệm - Mông Văn Hổ [2017-03-16]
· Phó thị trưởng đương nhiệm - Trương Văn Quân [2017-03-16]
· Trương Văn Quân [2016-08-03]
Cơ cấu thể chế thêm
· Sở Tài chính thành phố Nam Ninh [2017-07-27]
· Trung tâm quản lý quĩ nhà ở thành phố [2016-09-20]
· Cục quản lý bưu chính thành phố Nam Ninh [2016-07-20]
· Cục thanh tra thành phố Nam Ninh [2016-05-04]
· Cục thuế quốc gia Nam Ninh [2006-10-08]
Quy hoạch phát triển thêm
· Thành phố Nam Ninh công bố Kế hoạch bảo vệ môi trường "5 năm lần... [2017-03-16]
· Thành phố Nam Ninh công bố Kế hoạch phát triển thủy lợi "5 năm lầ... [2017-03-16]
· Báo cáo hàng năm về công tác công khai thông tin chính quyền năm ... [2017-03-16]
· Kiến nghị về việc lập kế hoạch 5 năm lần thứ 13 kinh tế quốc dân... [2016-12-07]
· Kế hoạch phát triển [2016-05-19]
Con số thống kê thêm
· Tháng 1 đến tháng 5 tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương th... [2017-07-03]
· Phân tích tình hình vận hành đầu tư ngành nghề chính của thành ... [2017-03-16]
· Quy mô đầu tư tài sản cố định năm 2016 của Nam Ninh lập kỷ lục ... [2017-03-16]
· Từ tháng 1 đến tháng 9 các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ doanh l... [2016-12-07]
· 10 tháng đầu năm hợp tác đầu tư đối ngoại Nam Ninh tăng trưởng... [2016-11-11]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.