Trang chủ >> Chuyên đề
Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN
  • Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN

Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN là hội chợ thương mại quốc tế do bộ ngành chủ quản kinh tế thương mại của chính phủ Trung Quốc và 10 nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN cùng phối hợp tổ chức, khu tự trị Quảng Tây đảm nhận tổ chức, đã thúc đẩy và chứng kiến sự phong phú không ngừng của nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN, sự nâng cao nhanh chóng trình độ hợp tác kinh tế thương mại, sự ngày càng chặt chẽ giao lưu nhân văn dân gian, đã phát huy tác dụng quan trọng trong việc phục vụ xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Từ năm 2004, Hội chợ Trung Quốc – ASEAN được tổ chức hàng năm tại Nam Ninh, mở ra thời đại giao lưu sâu rộng và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc – ASEAN thông qua “Kênh Nam Ninh”. Cùng với sự đẩy mạnh việc xây dựng “Một vành đai, một con đường”, sức ảnh hưởng của “Kênh Nam Ninh” không ngừng được nâng cao, “Kênh Nam Ninh” không những là kênh mở cửa, bao dung, cùng có lợi, mà còn trở thành kênh “năm thông”: duy trì chính sách thông thoáng, đường sá liên thông, mậu dịch thông suốt, tiền tệ lưu thông, lòng dân thông hiểu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, phục vụ hiệu quả cho việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN và sự giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, các cấp bậc giữa Trung Quốc và ASEAN.