中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cải tiến các vấn đề thường gặp của chế độ chủ quản sông hồ một cách toàn diện
2018-04-11
 

Toàn thành phố Nam Ninh tổng cộng có 3623 con sông lớn nhỏ, diện tích lưu vực trên 50 km², gồm 156 dòng chảy, có 745 hồ chứa nước, 7 hồ nước đã đăng ký. Trong "Hai kỳ hội" toàn thành phố, thành ủy, chính quyền thành phố đề ra phải đi sâu thực hiện ý tưởng “Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc”, kiên trì theo tuyến chính công tác thành phố “xử lý nước, xây dựng thành phố, vì nhân dân”, xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin hóa chế độ chủ quản sông hồ, thực hiện chế độ chủ quản sông hồ một cách toàn diện, đẩy mạnh tiến hành các công việc của chế độ chủ quản hồ nước.

Ngoài ra, thành phố Nam Ninh còn dẫn đầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý giám sát thông tin hóa chủ quản sông hồ, hệ thống này đã thực hiện sự quản lý tuần tra sông hồ của chủ quản sông hồ, chủ yếu bao gồm việc thực hiện tuần tra sông hồ, ghi chép số liệu tuần tra sông hồ, truyền tải vấn đề và xử lý vấn đề; công dân tham gia vào việc giám sát, công dân có thể thông qua việc thực hiện theo tài khoản chính thức trên ứng dụng wechat “Chủ quản sông hồ Nam Ninh”, liên tục cập nhật tình hình động thái công tác chế độ chủ quản sông hồ và hiệu quả công việc, đồng thời tiến hành đôn đốc giám sát đối với công việc chế độ chủ quản sông hồ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.