中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hiện nay việc cải tạo chương trình thành phố xốp ở các tiểu khu đã thu được những thành quả gì?
2016-10-14
 

  Tính đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành viêc cải tạo thành phố xốp ở 8 tiểu khu như khu Dụ Phong Anh Luân, Hoa Viên Hồng Kông.... Tính theo hiệu quả, thứ nhất là nâng cao chất lượng cư trú. Trong khi cải tạo thành phố xốp thì cũng tiến hành cải thiện các công trình cơ sở của các tiểu khu như đường sá, điện nước, xanh hóa.... Thứ hai là làm đẹp môi trường các tiểu khu. Với phương châm vận dụng sao cho phù hợp với từng nơi, cải tạo các bộ phận đất ốp nền hoặc đất cỏ thành công viên nước mini có thể thấm lọc nước mưa và tự tích trữ, hoặc đất cỏ xanh kiểu trũng, thông qua việc trồng các loại cây xanh chịu nước tốt, nâng cao hiệu quả quang cảnh xanh hóa; đồng thời thông qua tác dụng "xốp" của sinh thái thiên nhiên xanh, lọc và làm sạch tạp chất trong nước mưa, giữ nước và đất, làm đẹp môi trường tiểu khu. Thứ ba là càng tiện cho dân, tạo thuận lợi cho dân. Thông qua các biện pháp "thấm, ngưng, chứa, làm sạch, sử dụng, xả" cải thiện nước đọng trên mặt đất ở tiểu khu, đạt được mức mưa nhỏ không tích nước, mưa to không úng ngập, để cư dân thoải mái tiến hành các hoạt động như tập luyện, nghỉ ngơi trong tiểu khu; đồng thời tăng cường việc lợi dụng tổng hợp nước mưa, như thu thập nước mưa để tưới cây, rửa đường, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, giảm bớt gánh nặng việc dùng nước công công của các hộ gia đình.

 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.