中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Bảng thành tích nhà ở thương mại tuần đầu tháng 6 Nam Ninh
2018-06-08
 

Theo thống kê, trong tuần đầu tháng 6, thành phố Nam Ninh đã giao dịch thành công 2664 căn nhà ở thương mại, tăng 286 căn so với tuần trước, và tăng 12,03% so với tháng trước; diện tích nhà ở thương mại giao dịch thành công là 234,5 nghìn mét vuông, giảm nhẹ 17,8 nghìn mét vuông so với tuần trước, và giảm 7,07% so với tháng trước. Chủ lực cung ứng của tuần trước là Gia Hòa Thành, Vinh Hòa - Công Viên Lý, Quang Minh Thời Quang Tập, và Thiên Kiện Thành được mở giao bán. 

Tuy nhiên, trong tháng 6 Nam Ninh cũng sẽ hứng một làn sóng bất động sản mở giao bán và quảng bá mới cực lớn trào đến. Theo thống kê không đầy đủ, tiếp đến, sẽ có hơn 20 tòa nhà liên tiếp được mở giao bán, cộng thêm các tòa nhà được quảng bá mới, tháng 6 sẽ có gần 40 tòa nhà được tập trung tung ra thị trường.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.