中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Bức tranh cuộn xinh đẹp “Bách lý tú mỹ Ung Giang”
2018-04-11
 

Ung Giang là con sông chảy dài từ tây sang đông của thành phố xanh Nam Ninh, nuôi dưỡng người dân Nam Ninh từ đời này sang đời khác, được xem như nguồn nước mẹ của người Nam Ninh.

Gần đây, Thành phố Nam Ninh đang thực hiện năm ý tưởng phát triển, kiên trì theo tuyến chính “xử lý nước, xây dựng thành phố, vì nhân dân”, tiếp tục triển khai quy hoạch tổng hợp và khai thác sử dụng hai bên bờ Ung Giang, bức tranh cuộn xinh đẹp “Bách lý tú mỹ Ung Giang” từ từ được triển khai.

Đây là công trình xây dựng trọng điểm chào mừng 60 năm ngày thành lập Khu tự trị. Trước mắt, mực nước dần được nâng cao, vùng đất bùn hoang phế đã biến thành bờ đê xinh đẹp, Ung Giang đang trải qua cuộc “biến chất” hoa lệ. Còn Công viên Liễu Sa – hạng mục quan trọng của công trình quy hoạch tổng thể và khai thác sử dụng hai bên bờ Ung Giang cơ bản đã được hoàn thành.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.