中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đăng ký kết hôn giữa người bản địa và người nước ngoài
2006-10-08
 
Đăng ký kết hôn giữa người bản địa và người nước ngoài
2011-11-28
 
1. Người nước ngoài phải nộp những giấy tờ sau:
(1) Chứng nhận độc thân do Cơ quan công chứng hoặc cơ quan có quyền của nước sở tại, được hợp thức hóa lãnh sự tại Bộ ngoại giao nước đó hoặc cơ quan được Bộ ngoại giao ủy quyền và tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước đó, hoặc Chứng nhận độc thân do Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước sở tại ở Trung Quốc cấp
(2) Chứng nhận bằng tiếng nước ngoài phải được cơ quan dịch thuật dịch sang tiếng Trung với đúng form như thế.
(3) Hộ chiếu có giá trị hoặc các giấy tờ du lịch quốc tế có giá trị khác của người đó.
2. Người bản địa phải nộp
(1) Sổ hộ tịch và chứng minh nhân dân của bản thân
(2) Cam kết có chữ ký là người đó độc thân và không có quan hệ huyết thống cũng như không có quan hệ huyết thống họ hàng trong vòng 3 đời với đương sự. Hai người tự mang 3 ảnh chụp chung khổ 5x3.8cm đến Phòng đăng ký kết hôn Cục dân chính thành phố để làm đăng ký kết hôn. Hôn nhân với người nước ngoài có tính pháp luật, tinh chính sách rất cao, các giấy tờ cần nộp rất phức tạp, nếu có gì không hiểu, đề nghị ông/bà đích thân đến Phòng đăng ký kết hôn Cục dân chính địa phương để tư vấn tại chỗ.
Lệ phí đăng ký kết hôn, Giấy đăng ký kết hôn 9 NDT/đôi
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.