中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Những điều cần biết khi nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ trong các cơ quan phúc lợi xã hội về nuôi
2006-10-08
 
Những điều cần biết khi nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ trong các cơ quan phúc lợi xã hội về nuôi
2011-11-28
 
Khi muốn nhận con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ trong các cơ quan phúc lợi xã hội, không bị hạn chế bởi quy định là người nhận con nuôi phải không có con và chỉ được nhận 1 trẻ về nuôi, cơ quan đăng ký nhận con nuôi là cơ quan dân chính cấp quận huyện tại nơi cơ quan phúc lợi xã hội đặt địa điểm.
1.Những tài liệu chứng minh và giấy tờ mà người nhận con nuôi phải cung cấp gồm:
(1) (Bản thảo) Đơn xin nhận con nuôi viết rõ tình hình cơ bản của người nhận con nuôi (tình trạng hôn nhân, tình trạng con cái), tình trạng trẻ được nhận nuôi, mục đích nhận nuôi, đảm bảo không bỏ rơi, không ngược đãi trẻ được nhận nuôi và nuôi dưỡng trẻ được nhận nuôi trưởng thành mạnh khỏe và các nội dung có liên quan.
(2) Sổ hộ tịch, chứng minh nhân dân bản gốc và bản photo, ảnh thẻ 2 inch mỗi người 1 chiếc
(3) Chứng nhận của đơn vị hoặc phường xã cho người nhận con nuôi (tình trạng hôn nhân, con cái, khả năng nuôi dưỡng và giáo dục, tình hình kinh tế, sức khỏe, phẩm chất… của người nhận con nuôi) đồng thời có đóng dấu hành chính;
(4) Chứng minh về tinh hình con cái của người nhận con nuôi do Phòng kế hoạch hóa gia đình chính quyền xã hoặc tổ dân phố mà hộ khẩu người nhận con nuôi ở tại đó.
(5) Chứng nhận kiểm tra sức khỏe tại biện viện cấp huyện
(6) 2 ảnh 3 inch chụp chung của người nhận con nuôi và trẻ được nhận làm con nuôi
2. Những tài liệu chứng minh và giấy tờ mà người cho con nuôi phải cung cấp
(1) Sổ hộ tịch, chứng minh nhân dân bản gốc và bản photo của pháp nhân cơ quan phúc lợi xã hội
(2) Ghi chép gốc của cơ quan phúc lợi xã hội khi trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ vào cơ quan
(3) Chứng minh khai báo do cơ quan công an cấp khi nhặt được trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ.
(4) Chứng minh hộ khẩu của trẻ được nhận nuôi, 1 ảnh 2 inch
(5) Chứng nhận kiểm tra sức khỏe của trẻ được nhận nuôi do bệnh viện chỉ định cấp.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.