中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Dịch vụ cuộc sống
· Thông tin điện ảnh trong tuần (ngày 2 đến ngày 8 tháng 9) [2018-09-11]
· Kungfu Froggy (cửa tiệm Tây Nam Thương Đô Bách Thịnh) [2018-08-07]
· Lão Biểu Ký (chi nhánh Đại học Quảng Tây) [2018-07-12]
· Bảng thành tích nhà ở thương mại tuần đầu tháng 6 Nam Ninh [2018-06-08]
· Bức tranh cuộn xinh đẹp “Bách lý tú mỹ Ung Giang” [2018-04-11]
· Thành phố Nam Ninh ra thông báo bảo vệ quyền lợi vay vốn mua nhà c... [2018-04-09]
· Ga tàu Nam Ninh Đông [2018-03-13]
· Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ Lailimei [2017-04-13]
· Những điều cần biết khi làm nghiệp vụ thẻ cộng đồng ở thành ph... [2016-10-20]
· QUY PHẠM VỀ THAO TÁC CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP... [2006-11-22]
· KHÁCH HÀNG NỘP TIỀN NƯỚC NHƯ THẾ NÀO? CÓ NHỮNG PHƯƠNG THỨC NỘP... [2006-11-22]
· ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH SỞ ĐIỆN LỰC NAM NINH [2006-11-22]
· BẢNG GIÁ CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM NINH [2006-11-22]
· Đăng ký ly hôn [2006-10-08]
· Hủy bỏ hôn thú [2006-10-08]
· Cửa hàng chuyên doanh tại Nam Ninh [2006-10-08]
· Những điều cần biết khi nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhỏ trong các c... [2006-10-08]
· Đăng ký kết hôn giữa người bản địa và người nước ngoài [2006-10-08]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.