中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Trung Quốc sẽ phái 2500 học sinh du học mỗi năm đến các nước trên "một vành đai, một con đường"
2016-08-15
 

  Mấy ngày trước, Bộ Giáo Dục in và phát hành văn kiện “Thúc Đẩy Hành Động Giáo Dục Cùng Xây Dựng ‘một vành đai, một con đường’ ” (Sau đây gọi tắt là “Hành Động”) đề xuất trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ phái 2500 học sinh du học mỗi năm đến các nước trên “một vành đai, một con đường”; trong 5 năm tới, xây dựng xong 10 cơ sở khoa học giáo dục nước ngoài, mỗi năm tài trợ cho 10.000 học sinh mới của các nước trên “một vành đai, một con đường” đến Trung Quốc để học tập hoặc nghiên cứu tu bổ.

  “Hành Động” đề xuất, sẽ thúc đẩy tiện lợi hóa thủ tục visa giữa các nước trên “một vành đai, một con đường”, mở rộng giao lưu hợp tác lĩnh vực giáo dục, hình thành cục diện cùng phát triển với thường xuyên qua lại, hợp tác đông đảo, giao lưu mạnh mẽ, quan hệ mật thiết. Tổ chức diễn đàn hiệu trưởng trường học của các nước ven đường, thúc đẩy triển khai các hợp tác thiết thực với nhiều lĩnh vực nhiều cấp độ giữa các trường học. Giúp đỡ các trường đại học cao đẳng nhờ chuyên ngành ưu thế môn học, xây dựng phòng thí nghiệm (trung tâm nghiên cứu ) hợp tác quốc tế, trung tâm chuyển giao công nghệ quốc tế với mô hình kết hợp giữa sản xuất, giáo dục và nghiên cứu khoa học, cùng nhau ứng phó những thách thức và cơ hội mà các nước hợp tác phải đối mặt như phát triển kinh tế, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái.... Xây dựng sân khấu giao lưu học thuật “một vành đai, một con đường”, thu hút các học giả, chuyển gia và học sinh của các nước triển khai nghiên cứu và giao lưu học thuật. Đẩy mạnh chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao giữa các nước trên “một vành đai, một con đường”.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.