中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt trường Đại học, Cao đẳng tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài
2006-11-22
 
Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt trường Đại học, Cao đẳng tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài
2013-11-22
 
Chủng loại cấp phép:  Cấp phép phi hành chính Số ngày cam kết: 10
Đối tượng cấp phép: Những trường đại học, cao đẳng phổ thông thực hiện chế độ giáo dục chính quy của Khu tự trị Số ngày quy định theo pháp luật: 20
Có thu phí không: Không Số ngày kiểm tra trước tài liệu: 0
Phương thức thụ lý: Văn bản cam kết Thông tin ghi chú: 
ĐIỀU KIỆN PHÊ DUYỆT
Nhận được hồ sơ trúng tuyển của trường, có tài liệu đăng ký đầy đủ.
NHỨNG TÀI LIỆU CẦN NỘP
STT Tên tài liệu Số bản
1 Đơn xin học của lưu học sinh nước ngoài (Foto) 1
  
2 Đơn xin học của lưu học sinh nước ngoài (Foto) 1
  
3 Chứng minh học lực của lưu học sinh nước ngoài(1)Với học sinh đăng ký học vị học sỹ (đại học chính) quy cần cung cấp Bằng tốt nghiệp PTTH (Foto);(2)Với học sinh đăng ký học vị thạc sỹ cần cung cấp Bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng minh học lực tương đương (Foto). 1
  
4 Chứng minh học lực của lưu học sinh nước ngoài(1)Với học sinh đăng ký học vị học sỹ (đại học chính) cần cung cấp Bằng tốt nghiệp PTTH (Foto);(2)Với học sinh đăng ký học vị thạc sỹ cần cung cấp Bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng minh học lực tương đương (Foto). 1
  
5 Với học sinh đăng ký học vị học lực, cần cung cấp Chứng minh trình độ Hán ngữ hoặc chứng minh khả năng Hán ngữ tương đương (1 bản Foto, trừ học sinh học Hán ngữ hoặc chuyên tu). 1
  
6 Với học sinh đăng ký học vị học lực, cần cung cấp Chứng minh trình độ Hán ngữ hoặc chứng minh khả năng Hán ngữ tương đương (1 bản Foto, trừ học sinh học Hán ngữ hoặc chuyên tu). 1
  
7 Biểu J W202 (bản gốc) 1
  
8 Biểu J W202 (bản gốc) 1
  
9 1. Đề nghị do trường nộp lên (đối với lưu học sinh đăng ký học vị và học lực), với học sinh chuyên tu thì không cần (Bản gốc) 1
  
10 1. Đề nghị do trường nộp lên (đối với lưu học sinh đăng ký học vị và học lực), với học sinh chuyên tu thì không cần (Bản gốc) 1
  
11 “Văn bản phê duyệt người nước ngoài đến học ở Trung Quốc” (học sinh dài hạn và học sinh ngắn hạn) (8 bản, trong đó 1 bản đóng dấu trường) 8
  
12 “Văn bản phê duyệt người nước ngoài đến học ở Trung Quốc” (học sinh dài hạn và học sinh ngắn hạn) (8 bản, trong đó 1 bản đóng dấu trường) 8
  
QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT
CĂN CỨ PHÊ DUYỆT
STT Số văn bản Điều khoản liên quan Thời gian ban hành
1 “Quy định quản lý tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài của các trường đại học, cao đẳng” (Sắc lệnh số 9 của Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an năm 2000) Điều 7: Trường đại học, cao đẳng tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài, do các cơ quan hành chính giáo dục của tỉnh, Khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương cùng cơ quan ngoại vụ, công an cùng cấp phê duyệt, đồng thời đăng ký lên Bộ giáo dục. Những lưu học sinh nước ngoài nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc được các trường tiếp nhận sẽ do Bộ Giáo dục phê duyệt. 1985-5-1 19:00:55
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.