中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Dịch vụ trung chuyển:
2006-10-08
 
Dịch vụ trung chuyển:
2011-11-04
 
Trong thời gian từ 25 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2011, Ủy ban học bổng du học sẽ thành lập 1 trạm trung chuyển lưu học sinh tại trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, để phục vụ trung chuyển cho các học viên mới đến nhập học theo chính sách học bổng toàn phần hoặc học bổng từng phần của Chính phủ TQ, chuyển tiếp các học viên này từ Bắc Kinh tới các thành phố khác học tập. Nội dung cụ thể như sau:
1. Cung cấp miễn phí chỗ ở trong trường trong thời gian trung chuyển cho những học viên học bổng toàn phần và những học viên học bổng từng phần theo diện miễn học phí và chỗ ở, ở theo tiêu chuẩn 2 người 1 phòng.
2. Phát 1 lần tiền trợ cấp chuyển vùng cho học viên theo diện học bổng toàn phần.
3. Cung cấp dịch vụ y tế cơ bản cho những học viên học bổng toàn phần và những hoc viên học bổng từng phần có chế độ miễn chi phí y tế trong thời gian trung chuyển.
4. Cung cấp miễn phí vé tàu ngồi cứng (nằm cứng) từ Bắc Kinh đến thành phố có trường sẽ theo học cho những học viên học bổng toàn phần.
Đề nghị các Đại sứ quán (Tổng lãnh sự) TQ tại các nước cử học viên, Đại sứ quán các nước cử học viên tại TQ hoặc đích thân học viên thông báo cho trạm trung chuyển số hiệu chuyến bay, chuyến xe và ngày đến của học viên trước khi đến 1 tuần.
Hình thức liên lạc của trạm dịch vụ trung chuyển dành cho học viên đạt học bổng của CP TQ tại trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh:
Điện thoại: 0086-10- 82303706   Fax: 0086-10- 82303326
E-mail:zhongzhuan@blcu.edu.cn
Địa chỉ: số 15 đường Học Viện, quận Hải Điện, Bắc Kinh, Trung Quốc. Mã bưu chính: 100083.
Trong trường hợp học viên học bổng toàn phần mới đến nhập học trung chuyển tại Bắc Kinh không trong thời gian từ 25 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2011, hoặc trung chuyển ngoài khu vực thành phố Bắc Kinh, đề nghị tự đến thẳng trường báo danh. Trường sẽ căn cứ vào các quy định thanh toán chi phí mua vé tàu ngồi cứng (nằm cứng) từ cửa khẩu tới thành phố có trường theo học và phát 1 lần trợ cấp chuyển vùng cho học viên.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.