中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Visa và nhập học TQ:
2006-10-08
 
Visa và nhập học TQ:
2011-11-04
 
1. Visa đến TQ học tập:
Những học viên giành học bổng của CP TQ đến TQ học tập, phải mang theo bản gốc và bản photycopy những giấy tờ: “Thông báo trúng tuyển” và “Đơn xin cấp visa xin học tập tại TQ” (mẫu JW201) và “Giấy chứng nhân sức khỏe của người nước ngoài”, đồng thời mang theo hộ chiếu phổ thông đến nơi cấp visa như Đại sứ quán (hoặc Tổng lãnh sự) TQ để xin cấp visa đến TQ học tập (nếu thời gian đào tạo của học viên trên 6 tháng thì phải xin visa “X”, nếu thời gian đào tạo của học viên dưới 6 tháng thì phải xin visa “F”). Tất cả các trường hợp sử dụng hộ chiếu, visa khác và không đầy đủ giấy tờ thủ tục bản gốc đã nêu ở trên đều không được nhập học, không được làm thụ tục lưu trú tại TQ.
2. Báo danh và nhập học:
Người trúng tuyển theo chính sách học bổng của CP TQ phải mang theo bản gốc và bản photycopy những giấy tờ: “Thông báo trúng tuyển” và “Đơn xin cấp visa xin học tập tại TQ” (mẫu JW201) và “Giấy chứng nhân sức khỏe của người nước ngoài”, đồng thời đến báo danh nhập học theo thời gian quy định trên “Thông báo trúng tuyển” để làm thủ tục nhập học. Vì lý do nào đó, không thể báo danh đúng thời gian quy định, phải xin phép trực tiếp với trường. Các trường hợp chưa được trường cho phép mà tự ý đến muộn sẽ bị xử lý buộc thôi học, tự động hủy bỏ tư cách học bổng đã đạt được.
3. Giấy chứng nhận sức khỏe và giấy phép cư trú:
Giấy chứng nhận sức khỏe: những học viên đến TQ học tập có thời gian đào tạo trên 6 tháng, sau khi đến TQ phải mang theo bản gốc hộ chiếu, “Thông báo nhập học”, “Giấy chứng nhận sức khỏe của người nước ngoài” và kết quả xét nghiệm máu đến bộ phận kiểm dịch cơ quan y tế địa phương của trường để cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Đối với những trường hợp “Giấy chứng nhận sức khỏe của người nước ngoài” không đạt tiêu chuẩn sẽ bị
yêu cầu tiến hành kiểm tra sức khỏe lại. Những trường hợp từ chối kiểm tra sức khỏe hoặc sau khi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh mà pháp luật TQ không cho phép người bệnh nhập cảnh, sẽ bị trục xuất về nước.
 Giấy phép cư trú: trong vòng 30 ngày trước khi học viên đến TQ, sau khi đã được cấp giấy chứng nhận sức khỏe hoặc cấp lại giấy khám sức khỏe, học viên mang theo bản gốc hộ chiếu, “Thông báo nhập học” và  “Đơn xin cấp visa xin học tập tại TQ” (mẫu JW201) đến cơ quan công an địa phương làm thủ tục cấp giấy phép cư trú.
 Học viên tự chi trả các khoản phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục nêu trên.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.