中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tiếp nhận học viên hưởng chế độ học bổng của CP TQ
2006-10-08
 
Tiếp nhận học viên hưởng chế độ học bổng của CP TQ
2011-11-04
 
1. Ủy ban học bổng du học tiến hành xét duyệt hồ sơ của người xin học bổng, đồng thời có quyền căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành điều chỉnh thích hợp đối với chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo, trường đại học mà người xin học bổng đã lựa chọn. Đối với những người không đủ điều kiện chiêu sinh hoặc hồ sơ đề nghị không đầy đủ thì được xem như không đạt yêu cầu và sẽ không được thụ lý hồ sơ.
2. Những hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được Ủy ban học bổng du học chuyển tới các trường, sau đó các trường sẽ đưa ra quyết định nhận hay không. Nếu người xin học bổng đã được các trường liên lạc và gửi giấy báo trúng tuyển, đề nghị gửi  “Thông báo trúng tuyển” hoặc giấy mời kèm theo hồ sơ, Ủy ban học bổng du học sẽ ưu tiên gửi hồ sơ xin học bổng đến trường trúng tuyển hoặc mời trường làm các thủ tục liên quan.
3. Những người xin học bổng mà được các trường đại học TQ tiếp nhận, sau khi được Ủy ban học bổng phê duyệt sẽ được cấp học bổng du học của CP TQ.
4. Về nguyên tắc, người đề nghị không được đồng thời xin nhiều dự án học bổng của CP TQ. Đối với những người trúng tuyển đồng thời nhiều dự án học bổng hoặc nhiều trường, Ủy ban học bổng du học sẽ có quyền quyết định tiếp nhận người đó cho một dự án học bổng hoặc một trường đại học trong số đó để hưởng chính sách học bổng của CP TQ.
5. Phương pháp tuyển chọn học viên được cấp học bổng cho “Dự án học bổng chuyên ngành của chính phủ Trung Quốc dành cho nghiên cứu sinh”, “Học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho các dự án cấp tỉnh, khu tự trị”, “Học bổng của chính phủ Trung Quốc tài trợ các dự án học bổng địa phương” theo quy định trong “Điều lệ xin cấp học bổng”
6. Ủy ban học bổng TQ sẽ gửi cho các đơn vị tuyển sinh “Danh sách học viên trúng tuyển”, “Thông báo trúng tuyển” và “Đơn xin cấp visa xin học tập tại TQ” (mẫu JW201), các đơn vị tuyển sinh này sẽ có trách nhiệm chuyển những giấy tờ trên đến tay người xin học bổng.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.