中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Những điều cần biết về học bổng của chính phủ Trung Quốc khi đến Trung Quốc du học (năm 2011)
2006-10-08
 
Những điều cần biết về học bổng của chính phủ Trung Quốc khi đến Trung Quốc du học (năm 2011)
2011-11-04
 
Để tăng cường sự hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân TQ và nhân dân các nước trên thế giới, phát triển giao lưu hợp tác về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại giữa TQ và các nước trên thế giới, chính phủ TQ thành lập nhiều dự án học bổng, tài trợ cho học viên, giáo viên, học giả các nước trên thế giới đến học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học của TQ.
TQ nhiệt liệt chào đón các sinh viên trẻ, học giả và giáo viên có thành tích học tập xuất sắc của các nước đến học tập và nghiên cứu tại các trường đại học TQ.
Bộ giáo dục TQ ban hành kế hoạch hàng năm về học bổng chính phủ, ủy thác Ủy ban quản lý học bổng Nhà nước TQ (sau đây gọi tắt là “Ban học bổng du học”), cụ thể phụ trách công tác chiêu sinh theo chế độ học bổng và các công việc quản lý hàng ngày tại TQ.
Những sinh viên đến TQ du học theo chế độ học bổng của CP TQ (sau đây gọi tắt là “học viên giành học bổng”) sẽ được sắp xếp theo học các chuyên ngành như khoa học tự nhiên, công trình học, nông nghiệp, y khoa, kinh tế học, pháp luật học, quản lý học, giáo dục, lịch sử, văn học, triết học… tại các trường đại học, viện nghiên cứu được Bộ giáo dục TQ ủy thác.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.