中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đề nghị xin học bổng chính phủ Trung Quốc
2006-10-08
 
Đề nghị xin học bổng chính phủ Trung Quốc
2011-11-04
 
1. Thời gian chiêu sinh
Thời gian thụ lý hồ sơ xin học bổng du học chính phủ Trung Quốc năm học 2011/2012 bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2011. Thời gian cụ thể tiếp nhận danh sách của các nước cử học viên, đề nghị người xin học bổng tư vấn trực tiếp với đơn vị cử học viên của nước đó.
Thời gian tiếp nhận danh sách cụ thể đối với các dự án “Dự án học bổng chuyên ngành của chính phủ Trung Quốc dành cho nghiên cứu sinh”, “Học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho các dự án cấp tỉnh, khu tự trị”, “Học bổng của chính phủ Trung Quốc tài trợ các dự án học bổng địa phương”, đề nghị người xin học bổng tư vấn trực tiếp với các trường chịu trách nhiệm đối với các dự án trên của TQ. 
2. Đề nghị xin học bổng:
• Người đề nghị xin học bổng phải đạt những điệu kiện cơ bản trong quy định “Điều lệ xin cấp học bổng”
Về nguyên tắc, người xin học bổng điền đơn và nộp hồ sơ bản điện tử qua “Hệ thống đăng ký trên website đến TQ du học” của Ủy ban học bổng du học, đồng thời in tờ Đơn xin học bổng ra và gửi cùng với hồ sơ theo yêu cầu cho đơn vị tuyển sinh tại nước sở tại.
Website hệ thống đăng ký điện tử qua mạng của Ủy ban học bổng du học dành cho học viên đến TQ du học làhttp://laihua.csc.edu.cn
Đối với những quốc gia chưa có điều kiện đăng ký qua mạng, người xin cấp học bổng có thể nhận tờ khai xin học bổng của CP TQ tại đơn vị tuyển sinh của nước sở tại hoặc Đại sứ quán (Tổng Lãnh sự) TQ tại nước sở tại, sau khi điền thông tin thì gửi cùng với hồ sơ theo yêu cầu cho đơn vị tuyển sinh tại nước sở tại.
Người xin học bổng phải nghiêm túc điền chính xác các thông tin theo yêu cầu, đồng thời kèm theo các bằng cấp, kết quả học tập, giấy chứng nhận sức khỏe và thư giới thiệu cùng với các giấy tờ có liên quan khác.
• Các đơn vị chiêu sinh sẽ gửi cho Ủy ban du học các loại giấy tờ có liên quan theo thời gian quy định trong “Điều lệ xin cấp học bổng”, nếu quá thời hạn sẽ không tiếp nhận hồ sơ (đề nghị xem các điều kiện cụ thể của các loại học bổng trong “Điều lệ xin cấp học bổng”).
• Đối với những hồ sơ đã nộp, cho dù có được tiếp nhận hay không đều không trả lại.
• Bản chính của các giấy tờ quan trọng như “Bằng tốt nghiệp” “Giấy khám sức khỏe để học tập tại nước ngoài” đều do người xin học bổng tự bảo quản cẩn thận.
• Danh sách các đơn vị chịu trách nhiệm chiêu sinh học viên hưởng học bổng chính phủ gồm:
Đại sứ quán (Tổng lãnh sự) TQ tại nước sở tại.
Đại sứ quán tại TQ của nước cử học viên.
Các trường Đại học có liên quan của TQ
Một số các cơ quan nghiên cứu.
 3. Lựa chọn trường và chuyên ngành:
Những người đạt học bổng của CP TQ đến TQ học tập đều phải lựa chọn trường học và chuyên ngành đào tạo theo nguyện vọng trong danh sách các trường Đại học được Bộ giáo dục đào tạo TQ ủy quyền, cụ thể xin tham khảo “Giới thiệu về các trường Đại học được Bộ giáo dục đào tạo TQ đào tạo học viên đạt học bổng của CP TQ đến TQ học tập” hoặc đăng nhập website http://www.csc.edu.cn/Laihua/để tra cứu.
4. Ngôn ngữ đào tạ
• Ngôn ngữ cơ bản đào tạo trong các trường Đại học là tiếng Hán, những học viên đạt học bổng chưa biết tiếng Hán, trước khi vào đào tạo chuyên ngành, thông thường phải học 1-2 năm tiếng Hán. Trong đó, những học viên chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nông nghiệp, y khoa (Tây y), kinh tế học, quản lý học, pháp luật học sẽ đào tạo tiếng Hán 1 năm. Những học viên theo học chuyên ngành văn học, lịch sử, triết học, y khoa (Trung y, Trung dược) sẽ phải đào tạo tiếng Hán 2 năm.
• Những học viên đạt học bổng theo học hệ chính quy sẽ được đào tạo bằng tiếng Hán, một số giáo trình của nghiên cứu sinh và kiến tu sinh có thể cung cấp bằng tiếng Anh (cụ thể đăng nhập website http://www.csc.edu.cn/Laihua/“Giới thiệu về các trường đại học tiếp nhận học viên theo chế độ học bổng của CP TQ”).
Một số chuyên ngành của một số trường Đại học được đào tạo cho nghiêm cứu sinh và kiến tu sinh bằng tiếng Anh, đối với những học viên theo học những chuyên ngành của những trường đại học này, không cần học bổ túc tiếng Hán.
Những người đạt được 1 trong 2 tiêu chuẩn dưới đây, sẽ có thể xin miễn đào tạo tiền đề:
1) Những học viên nước ngoài hoàn thành giáo dục trung cấp với ngôn ngữ học tập là tiếng Hán, khi đề nghị phải kèm theo giấy tờ chứng minh giai đoạn giáo dục trung cấp có ngôn ngữ đào tạo bắt buộc là tiếng Hán của trường.
2) Có trình độ HSK đủ tiêu chuẩn nhập học chuyên ngành, học viên khi đề nghị phải kèm theo bản photo Chứng chỉ HSK, kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm.
Thông tin chi tiết xin tham khảo “Thông báo của Bộ giáo dục đào tạo TQ về việc triển khai đào tạo tiền đề cho lưu học sinh đến TQ học hệ chính quy theo chế độ học bổng của Chính phủ TQ”
5. Giáo dục tiền đề đại học:
Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo TQ, từ năm 2010, những học viên đạt học bổng của CP TQ đến TQ đào tạo theo hệ Đại học chính quy, đều phải học lớp tiền đề của các trường Đại học được Ủy ban học bổng chỉ định. Nội dung giáo trình các lớp học tiền đề này gồm các kiến thức cơ bản như: Hán ngữ cơ bản, Hán ngữ chuyên ngành, toán, lý, hóa, địa lý, thời gian học 1 năm. Sau khi kết thúc khóa học, sẽ tiến hành kiểm tra, những người đạt tiêu chuẩn sẽ được chính thức nhập học, nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ không được học tại TQ theo chế dộ học bổng của CP TQ.
Năm học 2011/2012 Ủy ban học bổng du học chỉ định các trường như Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, Đại học Thiên Tân, Đại học Sơn Đông, Đại học sư phạm Nam Kinh, Đại học sư phạm Trung Hoa, Đại học Đồng tế, Đại học sư phạm Đông Bắc mở các lớp đào tạo tiền đề.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.