中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành viên trong gia đình thực hiện kế hoạch gia đình đóng 25 nhân dân tệ mỗi năm thì có thể hưởng 5 hạng mục bảo hiểm
2018-04-11
 

Tin từ Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình thành phố Nam Ninh, bắt đầu từ tháng 3 năm nay, thành phố Nam Ninh triển khai kế hoạch bảo hiểm y tế một cách toàn diện, để các thành viên trong gia đình thực hiện kế hoạch gia đình không cần lo lắng đến việc khám, chữa bệnh.

Tất cả phụ nữ và con cái của họ phù hợp với chính sách kế hoạch hóa gia đình quốc gia, từ 28 ngày tuổi cho đến dưới 65 tuổi, khỏe mạnh, đều có thể mua một phần bảo hiểm y tế kế hoạch hóa gia đình. Phần bảo hiểm này mỗi năm chỉ phải đóng 25 nhân dân tệ, bao gồm 5 hạng mục. Ngoài ra, còn có một phần bảo hiểm sức khỏe nữ giới. Tất cả nữ giới phù hợp chính sách kế hoạch hóa gia đình quốc gia, từ đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi, khỏe mạnh đều có thể mua được, mức bảo hiểm là 30 nghìn nhân dân tệ, phí bảo hiểm mỗi năm là 25 nhân dân tệ/người.

Ghi chú:

Thời gian mua: từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4

Địa điểm: Chỉ cần là gia đình phù hợp với chính sách kế hoạch hóa gia đình quốc gia, đều có thể đến ủy ban phường, xã nơi đăng ký thường trú để mua, các đơn vị có thể tiến hành mua tập thể cho các gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.