中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Điều kiện phê duyệt hành chính đối với người nước ngoài nhập cảnh để lao động
2017-04-13
 

Ngày 22 tháng 01 năm 1996, “Quy định quản lý người nước ngoài lao động tại Trung Quốc” do Bộ lao động, Bộ công an, Bộ ngoại giao, Bộ hợp tác thương mại quốc tế của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa liên kết ban hành quy định:

(I) Yêu cầu về vị trí công việc mà đơn vị tuyển lao động tuyển dụng người nước ngoài

Vị trí công việc mà đơn vị tuyển dụng tuyển người nước ngoài làm cần phải có yêu cầu đặc biệt, tạm thời không tuyển được người thích hợp ở trong nước, và là vị trí công việc không vi phạm các quy định liên quan của quốc gia, tức là trong nội bộ hệ thống ngành nghề không có người thích hợp làm trong vị trí công việc đó và không tuyển được người thích hợp trên thị trường nguồn nhân lực.

(II) Điều kiện người nước ngoài lao động tại Trung Quốc cần có

1. Đủ 18 tuổi, cơ thể khoẻ mạnh;

2. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tương ứng mà công việc theo làm bắt buộc phải có;

3. Không có tiền án tiền sự;

4. Có đơn vị tuyển dụng xác định;

5. Có hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.