中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thay Đổi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp
2016-10-10
 

1, Tên hạng mục công việc: Thay Đổi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp

2, Căn cứ xử lý hạng mục công việc: “Biện Pháp Quản Lý Thay Đổi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp Thành Phố Nam Ninh”(Hiệu lệnh số 43 Chính Phủ Nhân Dân Thành Phố Nam Ninh)

3, Tài Liệu Trình Báo

STT

 Tên Tài Liệu Trình Báo

Yêu cầu

Chú thích

1

Đơn Xin Thay Đi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp TP Nam Ninh

Bản gốc

 

2

Người làm đơn, vợ hoặc chồng, giấy chứng minh nhân dân của người cùng làm đơn

Đối chiếu bản gốc, thu bản photo

 

3

Giấy chứng nhận có tư cách mua nhà ở cho người thu nhập thấp TP Nam Ninh

Bản gốc

 

4

Tài liệu liên quan khác

 

 

 

4, Thi gian làm: 7 ngày làm vic

5, Tiêu chun và căn c thu phí: không thu phí

6, Ban ngành đm nhn: Trung Tâm Qun Lý và Xét Duyt Tư Cách Bảo Đảm Nhà Ở thành phố Nam Ninh

7, Đin thoi tư vn: 0771-5705842


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.