中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

GIẤY PHÉP KINH DOANH TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH
2006-11-22
 
GIẤY PHÉP KINH DOANH TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH
2013-11-22
 
Tên hạng mục cấp phép hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh tuyến vận tải khách (bao gồm thay đổi của chủ thể kinh doanh, điểm xuất phát và điểm đến, số chuyến mỗi ngày) [A27501-A27502]

THÔNG TIN CƠ BẢN
Chủng loại cấp phép:  Cấp phép hành chính Số ngày cam kết: 10
Đối tượng cấp phép: Pháp nhân, các tổ chức khác Số ngày quy định theo pháp luật: 20
Có thu phí không: Không Số ngày kiểm tra trước tài liệu: 0
Phương thức thụ lý: Văn bản cam kết Thông tin ghi chú:
 
ĐIỀU KIỆN PHÊ DUYỆT
1. (I) Có xe khách đã kiểm tra đạt tiêu chuẩn phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh: 1, Yêu cầu kỹ thuật xe khách: (1) Tính năng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia (GB18565) theo “Phương pháp kiểm nghiệm và yêu cầu tính năng tổng hợp xe kinh doanh”  (2) Kích thước bên ngoài, tải trọng và chất lượng trục xe phù hợp yêu cầu (GB1589) tiêu chuẩn quốc gia về “Kích thước bên ngoài của xe đường bộ, hạn mức tải trọng và chất lượng trục xe”; (3) Xe chở khách dùng chạy tuyến đường cao tốc hoặc đường dài trên 800km, cấp bậc kỹ thuật của nó phải đạt được cấp kỹ thuật 1 theo quy định (JT/T198) về tiêu chuẩn ngành “Yêu cầu thẩm định và xếp loại kỹ thuật xe kinh doanh”;  xe chở khách dùng chạy tuyến đường dài trên 400km thì cấp bậc kỹ thuật phải đạt cấp 2 trở lên; với các loại xe khác, xếp loại kỹ thuật phải đạt cấp 3 trở lên. 2, Yêu cầu cấp bậc chủng loại xe khách: xe chở khách dùng chạy tuyến đường cao tốc, xe du lịch và xe chạy đường dài trên 800km thì cấp bậc chủng loại xe phải đạt cấp trung bình trở lên theo quy định (JT/T325) về tiêu chuẩn ngành “Yêu cầu thẩm định và xếp loại chủng loại xe kinh doanh”.
(II) Có lái xe phù hợp điều kiện: 1, Có giấy phép lái xe cơ giới tương đương; 2, Tuổi đời không quá 60 tuổi; 3, Trong vòng 3 năm không có ghi chép về trách nhiệm sự cố giao thông nghiêm trọng trở lên; 4, Tham gia thi về kiến thức cơ bản pháp chế pháp quy vận tải khách, sửa chữa xe cơ giới và cấp cứu hành khách do Cơ quan quản lý vận tải đường bộ cấp thành phố đặt tại Khu tự trị tổ chức và có chứng chỉ hành nghề.
(III) Có phương án vào bến rõ ràng.
(IV) Nếu hết hạn kinh doanh tuyến đường vận tải khách phải gia hạn và cần phải phù hợp những điều kiện sau: 1, Xin đăng ký gia hạn trước khi hết hạn 60 ngày, với những doanh nghiệp không đăng ký gia hạn, được xem là không muốn tiếp tục hoạt động; 2, Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này, không có sự cố trách nhiệm về an toàn vận tải quá lớn; 3, Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này không có sự kiện liên quan đến chất lượng phục vụ với tình tiết xấu; 4, Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này, không có hành vi kinh doanh vi phạm nghiêm trọng; 5, Thực hiện nghĩa vụ phổ biến dịch vụ theo quy định
2. (I) Có xe chuyên dụng và thiết bị phù hợp với những yêu cầu dưới đây:
3.1. Tự có 5 chiếc xe chuyên dụng trở lên
4.2. Tính năng kỹ thuật của xe chuyên dụng phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia (GB18565) theo “Phương pháp kiểm nghiệm và yêu cầu tính năng tổng hợp xe kinh doanh”, kích thước bên ngoài, tải trọng và chất lượng trục xe phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia (GB1589) về “Kích thước bên ngoài của xe đường bộ, hạn mức tải trọng và chất lượng trục xe”; cấp bậc kỹ thuật của xe phải đạt được cấp kỹ thuật 1 theo quy định (JT/T198) về tiêu chuẩn ngành “Yêu cầu thẩm định và xếp loại kỹ thuật xe kinh doanh”
5.3. Có công cụ thông tin hữu hiệu;
6.4. Có bãi đỗ xe phù hợp quy định về an toàn đồng thời phù hợp với phạm vi , quy mô kinh doanh. Nếu có xe chuyên dụng vận chuyển chất cực độc, chất dễ chấy nổ và hàng hóa nguy hiểm bao bì loại 1, thì còn phải có khu đỗ xe riêng cách ly với các thiết bị khác, xe khác, con người, đồng thời phải có chỉ thị cánh báo rõ ràng;
7.5. Có thiết bị bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy phù hợp với tính chất của hàng hóa nguy hiểm mà mình vận chuyển.
8.6. Khi vận chuyển chất cực độc, chất dễ cháy nổ, chất phóng xạ, cần phải có xe téc hoặc xe thùng, téc chuyên dụng, xe phải lắp đặt bộ ghi chép nhật ký vận tải hoặc hệ thống định vị;
9.7. Thân téc của xe téc chuyên dụng phải được kiểm tra đạt tiêu chuẩn tại cơ quan kiểm nghiệm chất lượng, dung tích thân téc xe téc chuyên dụng để chở hàng hóa nguy hiệm dễ chây nổ, tính ăn mòn cao không được qua 20m3, dung tích thân téc xe téc chuyên dụng để chở hàng hóa nguy hiệm cực độc không được qua 10m3, ngoại trừ container téc.
10. (I) Có xe khách đã được kiểm tra đạt tiêu chuẩn phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của mình
11.1. Yêu cầu kỹ thuật của xe khách:
12. (1) Tính năng kỹ thuật của xe chuyên dụng phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia (GB18565) theo “Phương pháp kiểm nghiệm và yêu cầu tính năng tổng hợp xe kinh doanh”,
13.(2) Kích thước bên ngoài, tải trọng và chất lượng trục xe phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia (GB1589) về “Kích thước bên ngoài của xe đường bộ, hạn mức tải trọng và chất lượng trục xe”;
14.(3) Xe chở khách dùng chạy tuyến đường cao tốc hoặc đường dài trên 800km, cấp bậc kỹ thuật của nó phải đạt được cấp kỹ thuật 1 theo quy định tiêu chuẩn ngành (JT/T198) về “Yêu cầu thẩm định và xếp loại kỹ thuật xe kinh doanh”; xe chở khách dùng chạy tuyến đường dài trên 400km thì cấp bậc kỹ thuật phải đạt cấp 2 trở lên; với các loại xe khác, xếp loại kỹ thuật phải đạt cấp 3 trở lên.
15.2: Yêu cầu cấp bậc chủng loại xe khách:
16. Xe chở khách dùng chạy tuyến đường cao tốc, xe du lịch và xe chạy đường dài trên 800km thì cấp bậc chủng loại xe phải đạt cấp trung bình trở lên theo quy định (JT/T325) về tiêu chuẩn ngành “Yêu cầu thẩm định và xếp loại chủng loại xe kinh doanh”.
17.(2) Có lái xe phù hợp điều kiện:
18. 1. Có giấy phép lái xe cơ giới tương đương;
19. 2. Tuổi đời không quá 60 tuổi;
20. 3. Trong vòng 3 năm không có ghi chép về trách nhiệm sự cố giao thông nghiêm trọng trở lên;
21. 4. Tham gia thi về kiến thức cơ bản pháp chế pháp quy vận tải khách, sửa chữa xe cơ giới và cấp cứu hành khách do Cơ quan quản lý vận tải đường bộ cấp thành phố đặt tại Khu tự trị tổ chức và có chứng chỉ hành nghề
22. (3) Có phương án vào bến rõ ràng
23. (4) Nếu hết hạn kinh doanh tuyến đường vận tải khách phải gia hạn và cần phải phù hợp những điều kiện sau:
24. 1. Xin đăng ký gia hạn trước khi hết hạn 60 ngày, với những doanh nghiệp không đăng ký gia hạn, được xem là không muốn tiếp tục hoạt động;
25.22 Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này, không có sự cố trách nhiệm về an toàn vận tải quá lớn;
26.3. Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này không có sự kiện liên quan đến chất lượng phục vụ với tình tiết xấu;
27.4. Người kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh tuyến đường vận tải khách này, không có hành vi kinh doanh vi phạm nghiêm trọng;
28.5. Thực hiện nghĩa vụ phổ biến phục vụ theo quy định
NHỮNG TÀI LIỆU CẦN NỘP

1  STT Tên tài liệu Số bản Tải form về
1 5, Bản gốc và bản foto CMND của người đi làm thủ tục, chứng minh công tác hoặc giấy ủy quyền của đơn vị sở tại 1  
   
2 4. Bản cam kết chất lượng dịch vụ vận tải 1  
   
3 4. Bản gốc và bản foto giấy phép lái xe và chứng chỉ hành nghề của lái xe dự định tuyển dụng, chứng minh trong vòng 3 năm không có trách nhiệm sự cố giao thông nghiêm trọng do cơ quan công an cấp  1  
   
4 3. Bản cam kết xe dự định đầu tư, bao gồm số lượng xe khách, chủng loại và cấp bậc, cấp bậc kỹ thuật, số ghế và chiều dài, rộng, cao bên ngoài xe...Nếu xe khách dự định đưa vào sử dụng là xe tự mua hoặc sẵn có, cần phải cung cấp bản gốc và bản foto đăng ký xe, báo cáo kiểm tra tính năng tổng hợp xe cơ giới, bảng thẩm định cấp bậc kỹ thuật của xe, chứng minh thẩm định cấp bậc xe khách;  1  
   
5 3. Phương án vào bến. Đối với doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc với bến xe đi và đến cũng như bến xe tạm dừng, thì phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc vào bến; 1  
   
6 2. Bản foto đăng ký xe, “Giấy phép vận tải đường bộ” tương ứng với loại hình tuyến vận tải khách 1  
   
7 2. Báo cáo khả thi, bao gồm điều tra về tình hình lưu lượng khách trong tuyến, phương án kinh doanh, tỷ lệ khách thực tế của xe và phân tích hiệu ích kinh tế, cũng như ảnh hưởng khác xảy ra liên quan đến quá trình kinh doanh, tình hình đường sá trên tuyến, tình hình điều tra khảo sát thiết bị an toàn và giải pháp đảm bảo an toàn, thời gian, địa điểm để lái xe chở khách đường dài nghỉ ngơi, thay ca... 1  
   
8 1. Bản foto “Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ”; 1  
   
9 1. “Bản đăng ký kinh doanh tuyến vận tài khách đường bộ”; 1  
   
10 (1) Với doanh nghiệp đăng ký xin cấp phép kinh doanh vận tải đồng thời xin kinh doanh tuyến vận tải khách đường bộ, còn phải nộp thêm những tài liệu sau:; 1  
   
11 (2) Người kinh doanh đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải khách tuyến đường bộ, muốn tăng thêm tuyến kinh doanh, thay đổi chủ thể kinh doanh, điểm khởi hành và kết thúc, số chuyến trong ngày, ngoài những tài liệu ở mục (1), còn phải nộp thêm những tài liệu sau:  1  
   
CĂN CỨ PHÊ DUYỆTSTT Số văn bản Điều khoản liên quan
1 Điều lệ vận tải đường bộ Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Điều 8: Những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải khách, phải đáp ứng những điều kiện dưới đây: (1) Có xe đã kiểm tra đạt tiêu chuẩn phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của minh; (2) Có lái xe đáp ứng yêu cầu tại Điều 9 của Điều lệ này; (3) Có chế độ quản lý an toàn sản xuất kiện toàn. Điều 10: Với doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách, cần phải đăng ký theo quy định dưới đây và nộp những tài liệu liên quan theo quy định của điều 8 của Điều lệ này: (1) Nếu kinh doanh vận tải khách trong khu vực hành chính cấp huyện, thì xin cấp phép với cơ quan quản lý vận tải đường bộ cấp huyện, (2) nếu kinh doanh vận tải trong khu vực tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương hoặc trong khu vực giữa 2 huyện trở lên, thì phải xin cấp phép với cơ quan quản lý đường bộ cấp cao hơn quản lý cả 2 huyện; (3) nếu kinh doanh vận tải trong khu vực nhiều tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương, thì phải xin cấp phép với cơ quan quản lý đường bộ của tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương sở tại; Theo quy định của điều trên, cơ quan quản lý vận tải đường bộ sau khi nhận được đơn xin cấp phép, phải hoàn tất thẩm tra trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn, và đưa ra quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Nếu cấp phép thì cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ cho người đề nghị, đồng thời cấp giấy phép hoạt động cho các xe mà người đề nghị sẽ đưa vào sử dụng; nếu không cấp phép phải có thông báo bằng văn bản cho người đề nghị và ghi rõ lý do. Đối với những đơn xin cấp phép kinh doanh vận tải khách giữa các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương, cơ quan quản lý vận tải đường bộ có liên quan trước khi cấp phép vận tải đường bộ theo quy định của Điều 2, cần phải làm việc với cơ quan quản lý vận tải đường bộ của tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương là điểm đích của tuyến vận tải; nếu không thỏa thuận được, phải báo lên cơ quan chủ quản giao thông Quốc vụ viện quyết định. Người kinh doanh vận tải phải dùng Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ để làm thủ tục đăng ký có liên quan đến cơ quan quản lý hành chính công thương. Người xin cấp phép kinh doanh vận tải khách phải có phương án rõ ràng về tuyến đường và bến đỗ.
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.