中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG
2006-11-22
 
GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG
2013-11-22
 
THÔNG TIN CƠ BẢN
Chủng loại cấp phép:  Cấp phép hành chính Số ngày cam kết: 20
Đối tượng cấp phép: Tự nhiên nhân, pháp nhân, các tổ chức khác Số ngày quy định theo pháp luật: 30
Có thu phí không: Không Số ngày kiểm tra trước tài liệu: 0
Phương thức thụ lý: Văn bản cam kết Thông tin ghi chú: 
ĐIỀU KIỆN PHÊ DUYỆT
1. Có địa điểm cố định
2. Có những tiện nghi, thiết bị, nhân viên kỹ thuật chuyên môn và nhân viên quản lý
3. Những điều kiện khác theo quy định của pháp luật
4. Có địa điểm cố định
5. Có những tiện nghi, thiết bị, nhân viên kỹ thuật chuyên môn và nhân viên quản lý
6. Những điều kiện khác theo quy định của pháp luật
NHỮNG TÀI LIỆU CẦN NỘP
1 Danh sách nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên quản lý, chứng nhận về tư cách hoặc chức danh , chứng nhận học lực... 2 
2. Danh sách tiện nghi, thiết bị có liên quan 2 
3 Đơn xin cấp phép 2 
4 Bản foto đăng ký kinh doanh của người xin cấp phép 2 
5 Bản foto văn bản chứng minh địa điểm kinh doanh cố định 2 
6 Ghi chú: Các tài liệu mỗi loại 2 bản, bản foto sau khi được kiểm tra phải đóng dấu của người xin cấp phép 1 
CĂN CỨ PHÊ DUYỆT
1 “Luật cảng Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” , “Công bố sắc lệnh số 5 của chủ tịch Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 28 tháng 6 năm 2003” Điều 22, hoạt động kinh doanh cảng phải xin cấp phép trên giấy tờ với cơ quan quản lý hành chính cảng để được nhận giấy phép kinh doanh cảng, đồng thời đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật 2003-6-28 9:44:20
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.