中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt doanh nghiệp dịch vụ ăn uống hoặc xin cấp phép xây dựng cơ sở
2006-11-22
 
Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt doanh nghiệp dịch vụ ăn uống hoặc xin cấp phép xây dựng cơ sở
2013-11-22
 
THÔNG TIN CƠ BẢN
Chủng loại cấp phép:  Cấp phép hành chính Số ngày cam kết: 14
Đối tượng cấp phép: Những đơn vị hoặc pháp nhân doanh nghiệp dịch vụ ăn uống trực thuộc Khu tự trị quản lý Số ngày quy định theo pháp luật: 20
Có thu phí không: Không Số ngày kiểm tra trước tài liệu: 3
Phương thức thụ lý: Văn bản cam kết Thông tin ghi chú:
 
ĐIỀU KIỆN PHÊ DUYỆT
1. Điều 29 “Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” quy định: “ Chế độ thực hiện cấp phép kinh doanh, sản xuất đối với thực phẩm của nhà nước. Hành nghề sản xuất thực phẩm, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống, phải được cấp phép sản xuất thực phẩm, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật“
2. Điều 20 “Quy định thực hiện Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” quy định: “ Những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm khác phải được cấp phép sản xuất thực phẩm, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống, rồi mới đăng ký kinh doanh”
3. Căn cứ điều 31,32 của “Quy định thực hiện Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, và “Quy phạm vệ sinh của đơn vị vận chuyển đồ ăn tập trung và ngành ăn uống” quy định:  doanh nghiệp mở dịch vụ ăn uống, phải tuân theo yêu cầu phân bố hợp lý, đồng thời phù hợp tiêu chuẩn thiết kế dưới đây: (1) có địa điểm sơ chế nguyên liệu thực phẩm, gia công và bảo quản thực phẩm thích hợp với số lượng và chủng loại thực phẩm mà mình cung ứng, sản xuất; đảm bảo cho địa điểm này được sạch sẽ, đồng thời đảm bảo khoảng cách đúng quy định với những nguồn ô nhiễm và độc hại; (2)có thiết bị kinh doanh, tiện nghi và đồ dùng ăn uống thích hợp với số lượng và chủng loại thực phẩm mà mình cung ứng, sản xuất; có những thiết bị hoặc tiện nghi dùng để tiệt trùng, thay đồ, rửa bát, lấy ánh sáng, chiếu sáng, thông gió, chống ăn mòn, chống bụi, chống ruồi, chống chuột, chống côn trùng, vệ sinh và xử lý nước thải, đựng rác và những đồ bỏ đi; (3)Khu vực xử lý thực phẩm phải cố bố trí và quy trinh công nghệ hợp lý, đề phòng thực phẩm chờ gia công và thực phẩm có thể ăn ngay cũng như nguyên liệu và thành phẩm bị ô nhiễm lẫn nhau, tránh để thực phẩm tiếp xúc với chất độc hại, đồ bẩn; (4)Phải có nhân viên quản lý an toàn thực phẩm và nhân viên thao tác được đào tạo về an toàn thực phẩm, phù hợp với những điều kiện có liên quan, đồng thời có quy định của đơn vị trên thực tế thích hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm;(5)Những yêu cầu liên quan theo quy định của pháp luật, và tiêu chuẩn.

NHỮNG TÀI LIỆU CẦN NỘP
1 Những tài liệu trên phải dùng giấy A4 đóng thành quyển theo thứ tự 1  
2 Đơn vị là doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn đăng ký dịch vụ ăn uống phải nộp những giấy tờ sau đây mỗi loại 2 bản cho Cục quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm Khu tự trị: 1  
3 Đơn xin thành lập 1 
4 (1)Đơn xin thành lập (Nội dung bao gồm: lý do muốn đăng ký doanh nghiệp hoặc tổ chức dịch vụ ăn uống, tên doanh nghiệp hoặc tổ chức dự định đăng ký, tình hình về đơn vị hoặc người đầu tư, số lượng cổ phiếu đầu tư, thành phần cổ đông, địa chỉ và diện tích doanh nghiệp hoặc tổ chức định đăng ký, địa chỉ và diện tích kho, tình hình phân phối nhân lực, phạm vi kinh doanh định đăng ký)  2  
5 (5)Bố cục thiết bị và địa điểm kinh doanh, quy trình công nghệ, bản đồ thiết bị vệ sinh dự định được thiết kế(Chú ý: ① Bản vẽ mặt bằng khu thao tác phải được ghi rõ trên đầu trang hoặc cuối trang. Ví dụ: “Bản vẽ về môi trường xung quanh khách sạn x x Quảng Tây (trong phạm vi 25m xung quanh), “Bản vẽ mặt bằng địa điểm gia công của khách sạn x x Quảng Tây”, “Sơ đồ bố cục tiện nghi, thiết bị của địa điểm gia công khách sạn x x Quảng Tây”; ② Mặt bằng địa điểm gia công và sơ đồ bố cục  phải phù hợp với thực tế, phải ghi rõ kích thước cụ thể của các phòng chức năng; ③ Biển chỉ dẫn của các phòng gia công và các phòng phụ trợ phải tương ứng với quy trình công nghệ gia công thực tế, ví dụ: kho nguyên liệu, kho thành phẩm...) 2  
6 (4)Những tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm (ví dụ chứng nhận quyền sở hữu nhà, chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê địa điểm hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê). 2  
7 (11)Chứng minh sức khỏe của nhân viên sẽ làm việc và danh sách ghi chép đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm ( liệt kê họ tên, giới tính, ngày cấp giấy khám sức khỏe, ngày đao tạo của những nhân viên sẽ làm việc) 2  
8 (10)Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý an toàn thực phẩm doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, danh sách chế độ quản lý an toàn thực phẩm, danh sách nhân viên quản lý an toàn thực phẩm toàn (bán) thời gian đã được thông qua đào tạo chuyên môn. 2  
9 (3)Bàn foto GPKD hoặc tài liệu về tên doanh nghiệp đã được duyệt của cơ quan quản lý hành chính công thương (tổ chức không phải là pháp nhân doanh nghiệp cần phải nộp văn bản phê duyệt do tổ chức chủ quản cấp trên của mình cấp); tài liệu bổ nhiệm và chứng minh tư cách là người phụ trách hoặc đại diện pháp nhân, giấy tờ tùy thân của người đăng ký, giấy ủy quyền cho người đại lý làm thủ tục xin cấp giấy phép dịch vụ ăn uống. 2  
10 (7)Tài liệu chứng minh người quản lý an toàn thực phẩm đã đủ điều kiện liên quan phù hợp với đào tạo an toàn thực phẩm  2  
11 (6)Người kinh doanh dịch vụ ăn uống trình đơn đề nghị, giấy tờ tùy thân của đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách (bản foto) của người kinh doanh này,và tài liệu giải trình người đó không phải là người không được tham gia công tác quản lý dịch vụ ăn uống theo điều 93 “Luật an toàn thực phẩm”. 2  
12 (9)Tình hình cơ bản về thiết bị vệ sinh, thiết bị tiệt trùng dụng cụ ăn uống và phương pháp tiệt trùng. 2  
13 (2)Đơn đăng ký cấp phép dịch vụ ăn uống. 2  
14 (8)Nội quy về đảm bảo an toàn thực phẩm 2  
CĂN CỨ PHÊ DUYỆT1 Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, điều khoản thi hành Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa,  1. Điều 29 “Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” quy định: “Nhà nước thực hiện chế độ cấp phép cho hoạt động kinh doanh sản xuất thực phẩm. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống, phải được cấp giấy phép sản xuất thực phẩm, giấy phép lưu thông thực phẩm, giấy phép dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật.” 2. Điều 20 “Điều khoản thi hành Luật an toàn thực phẩm Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” quy định: “Những người kinh doanh thực phẩm khác cần phải xin cấp giấy phép sản xuất thực phẩm, giấy phép lưu thông thực phẩm, giấy phép dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật, rồi mới đăng ký kinh doanh”
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.