中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

GỌI ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN 95598, THU PHÍ NHƯ THẾ NÀO?
2006-11-22
 
GỌI ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN 95598, THU PHÍ NHƯ THẾ NÀO?
2013-11-22
 
Khách hàng nội thành gọi đến 95598 chỉ thu cước nội hạt, không thu thêm phí thông tin và dịch vụ trả lời tự động...
Xin lưu ý:
Hiện nay, đường dây nóng dịch vụ cấp điện 95598 có hệ thống trả lời tự động giúp quý khách tự tra cứu thông tin ngắt điện, tra cứu tiền điện và lượng điện đã dùng, nạp tiền điện, thay đổi mật mã... Để tiết kiệm thời gian quý báu của khách hàng, thực hiện nghiệp vụ càng nhanh chóng và tiện lợi hơn, chúng tôi rất hoan nghênh quý khách sử dụng chức năng dịch vụ trả lời tự động của đường dây nóng. Đồng thời, quý khách có thể đăng nhập phòng giao dịch online của Lưới điện Quảng Tây (http://95598.gx.csg.cn) để tra cứu những thông tin về dùng điện và nhắn tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách ngay khi có thể, cố gắng giải quyết nhanh nhất vấn đề về dùng điện của quý khách.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.