中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

QUY TRÌNH BÁO LẮP ĐẶT DÙNG NƯỚC
2006-11-22
 
QUY TRÌNH BÁO LẮP ĐẶT DÙNG NƯỚC
2013-11-22
 
Khách hàng đăng ký láp đặt → thụ lý, ký Hợp đồng cấp nước→Khách hàng nộp phí khảo sát thiết kế→Khảo sát tại hiện trường→Nộp phí vẽ vạch đỏ, vẽ vạch đỏ→sau khi được duyệt vạch đỏ thì đánh giá, thiết kế, và dự toán lắp đặt→Ký hợp đồng thi công→Khách hàng nộp phí thi công→Khách hàng xin Giấy phép đào đường thành phố→Thi công lắp đặt→Nghiệm thu công trình→Thanh toán với khách hàng→Chép số trên đồng hồ, tính phí.
Chú ý: Sau khi đăng ký lắp đặt, khách hàng phải cung cấp những thủ tục mà công trình lắp đặt cần đến: bản đồ vạch đỏ do cơ quan quy hoạch phê duyệt, giấy phép khởi công do cơ quan xây dựng cấp phát, giấy phép đào đường do cơ quan hành chính thành phố cấp phát, giấy phép thi công do cảnh sát giao thông cấp phát...
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.