中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Mục lục tài liệu cần cung cấp để xin đăng ký cấp “Giấy phép dịch vụ ăn uống”
2006-11-22
 
Mục lục tài liệu cần cung cấp để xin đăng ký cấp “Giấy phép dịch vụ ăn uống”
2013-11-22
 
(Đơn vị đăng ký phải đóng dấu công ty lên tất cả những tài liệu cần nộp, nếu đơn vị chưa có dấu thì phải ký và đóng dấu cá nhân của đại diện pháp nhân, nếu người đến làm thủ tục không phải chính là người xin đăng ký, người làm thủ tục phải xuất trình giấy ủy quyền của người xin đăng ký)
I. Đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”
1. Bản đăng ký “Giấy phép dịch vụ ăn uống”, 1 bản (form xin tại quầy)
2. Bản gốc và bản foto CMND của đại diện pháp nhân (người phụ trách)
3. Bản gốc và bản foto “Thông báo phê duyệt tên doanh nghiệp trước khi đăng ký” hoặc “Giấy phép kinh doanh”, hoặc bản foto Mã tổ chức;
4. Bản gốc và bản foto chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (hợp đồng thuê địa điểm có giá trị, chứng minh về quyền sở hữu địa điểm)
5. Địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống
  ① Sơ đồ bố trí mặt bằng (bao gồm: phòng sơ chế, phòng đun nấu, phòng rửa bát, phòng ăn, kho nguyên liệu, phòng đồ ăn nguội, phòng sắp xếp thức ăn chín, phòng trang trí đồ ngọt, phòng nướng, phòng thay đồ…, và có các loại thiết bị, tiện nghi, cũng như những thiết bị hoặc tiện nghi dùng để bảo quản,  chống ruồi, chống chuột, chống bụi, đựng rác và những đồ bỏ đi, thông gió…, đồng thời phải ghi rõ kích thước diện tích các phòng, ghi rõ cửa ra vào và cửa sổ).
  ② Sơ đồ vị trí địa lý
Những sơ đồ nêu trên phải được vẽ bằng máy tính và có thuyết minh tương ứng bằng chữ.
6. Danh sách nhân viên hành nghề
7. Bản gốc và bản foto “Giấy khám sức khỏe” và “Chứng chỉ đào tạo” của nhân viên hành nghề;
8. Bản gốc danh sách thành viên Ban lãnh đạo quản lý an toàn thực phẩm hoặc giấy bổ nhiệm người phụ trách (phải in ra);
9. Nội quy quản lý an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống của đơn vị mình (nội dung nội quy bao gồm: kiểm tra thu mua thực phẩm; vệ sinh môi trường địa điểm; quản lý vệ sinh tiện nghi, thiết bị; quản lý vệ sinh nhân viên; quản lý đào tạo nhân viên; quản lý gia công thao tác; quản lý khiếu nại. Với những nhà hàng lớn, cực lớn; nhà ăn của trường học, nhà ăn trường mẫu giáo; nhà ăn của cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp với 1000 người hoặc nhiều hơn, trụ sở chính của các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống theo chuỗi cửa hàng, thì ngoài những nội quy nêu trên còn phải có thêm quy trình thao tác thực phẩm ở những khâu gia công quan trọng, kế hoạch kiểm tra vệ sinh và phương án dự phòng xử lý những trường hợp khẩn cấp liên quan đến an toàn thực phẩm).
10. Làm bản cam kết Giấy phép dịch vụ ăn uống
11. Với những đơn vị sử dụng nước giếng tự đào phải cung cấp Báo báo kiểm tra chất lượng nước đạt tiêu chuẩn.
II. Thay đổi

Đơn vị xin thay đổi đăng ký hạng mục phê duyệt cần điền vào “Bản đăng ký thay đổi “Giấy phép dịch vụ ăn uống” đồng thời nộp những tài liệu dưới đây tùy vào nội dung cần thay đổi:
(I) Thay đổi địa chỉ kinh doanh, diện tích kinh doanh
1. Tài liệu giải trình về nguyên nhân thay đổi.
2. Bản gốc và bản foto của “Giấy phép vệ sinh thực phẩm” cũ do cơ quan hành chính vệ sinh cấp hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” cũ do Cục quản lý giám sát thực phẩm, dược phẩm cấp;
3. Bản gốc và bản foto “Giấy phép kinh doanh” cũ;
4. Những tài liệu giống như yêu cầu trong điểm 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khi đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”;
(II) Tăng thêm chủng loại, nội dung
1. Tài liệu giải trình về nguyên nhân thay đổi.
2. Bản gốc và bản foto của “Giấy phép vệ sinh thực phẩm”  cũ do cơ quan hành chính vệ sinh cấp hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” cũ do Cục quản lý giám sát thực phẩm, dược phẩm cấp;
3. Bản gốc và bản foto “Giấy phép kinh doanh” cũ;
4. Những tài liệu giống như yêu cầu trong điểm 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khi đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”;
(III) Những thay đổi khác
1. Thay đổi tên đơn vị:
(1) Tài liệu giải trình về nguyên nhân thay đổi.
(2) Bản gốc và bản foto “Thông báo phê duyệt tên doanh nghiệp trước khi đăng ký;
(3) Bản gốc và bản foto của “Giấy phép vệ sinh thực phẩm”  cũ do cơ quan hành chính vệ sinh cấp hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” cũ do Cục quản lý giám sát thực phẩm, dược phẩm cấp;
(4) Bản gốc và bản foto “Giấy phép kinh doanh” cũ;
(5) Những tài liệu giống như yêu cầu trong điểm 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khi đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”;
Chú ý: Để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người đăng ký cung cấp.
2. Thay đổi đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách
(1) Tài liệu giải trình về nguyên nhân thay đổi.
(2) Bản gốc và bản foto CMND của đại diện pháp nhân (người phụ trách) cũ và mới
(3) Bản gốc và bản foto của “Giấy phép vệ sinh thực phẩm”  cũ do cơ quan hành chính vệ sinh cấp hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” cũ do Cục quản lý giám sát thực phẩm, dược phẩm cấp;
(4) Bản gốc và bản foto “Giấy phép kinh doanh” cũ;
(5) Những tài liệu giống như yêu cầu trong điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khi đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”;
Chú ý: Để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người đăng ký cung cấp.
Chú ý: Đại diện pháp nhân (người phụ trách) cũ và mới phải từ đến quầy ký tên xác nhận.
III. Làm lại “Giấy phép vệ sinh” hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” do bị mất hoặc bị rách bẩn
1. Đơn vị hoặc pháp nhân (người phụ trách) phải ký đóng dầu vào Đăng ký làm lại “Giấy phép dịch vụ ăn uống”
2. Bản gốc và bản foto đăng tin mất giấy phép trên báo
3. “Giấy phép vệ sinh” hoặc “Giấy phép dịch vụ ăn uống” đã bị rách bẩn
4. Những tài liệu giống như yêu cầu trong điểm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khi đăng ký mới “Giấy phép dịch vụ ăn uống”;
Chú ý: Để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người đăng ký cung cấp.
1, Bản đăng ký “Giấy phép dịch vụ ăn uống”.doc
2, Bản đăng ký thay đổi “Giấy phép dịch vụ ăn uống”.doc
3, Bản đăng ký cấp phép hành chính dịch vụ ăn uống.doc
4, Giấy ủy quyền.doc

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.