中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hủy bỏ hôn thú
2006-10-08
 
Hủy bỏ hôn thú
2011-11-28
 
Người đương sự xin hủy hôn thú phải tự mình đến Cơ quan đăng ký kết hôn nộp Đơn đề nghị
1. Đương sự cần nộp những tài liệu và giấy tờ đã chuẩn bị sắn
2. Cơ quan đăng ký kết hôn phải tiến hành thẩm tra đề nghị hủy hôn thú của đương sự
3. Sau khi điều tra, thấy rằng tình trạng bị ép buộc kết hôn đúng sự thật, lại không liên quan đến các vấn đề nuôi dưỡng con cái, tài sản và nợ nần, thì sẽ đưa ra quyết định hủy bỏ hôn thú, tuyên bố Giấy đăng ký kết hôn mất hiệu lực, đồng thời công bố. Thời hạn công bố không ít hơn 30 ngày. Cơ quan đăng ký kết hôn trong quá trình xử lý hủy bỏ hôn thú, nếu phát hiện đương sự đã được Tòa án nhân dân thụ lý, thì lập tức ngừng xử lý.
Các tài liệu cần chuẩn bị:
1. CMND của đương sự và Giấy đăng ky kết hôn
2. Chứng nhận giải cứu của cơ quan công an cấp, phán quyết của Tòa án nhân dân chứng nhận là bị ép buộc kết hôn hoặc những tài liệu đủ để chứng minh là bị ép buộc kết hôn.
Không thu phí.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.