中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quy trình làm việc tại các cửa sổ ở Sở Thương Mại như thế nào?
2006-10-08
 
Quy trình làm việc tại các cửa sổ ở Sở Thương Mại như thế nào?
2011-11-28
 
Những người muốn làm “Giấy phép bán lẻ rượu bia”, “Giấy phép bán lẻ đặc chủng rượu bia nhập khẩu”, “Giấy phép vận chuyển rượu bia” phải cung cấp những tài liệu như sau:
1. Điền vào “Biểu đăng ký cấp phép kinh doanh rượu bia”
2. Bản photo “Giấy phép vệ sinh” do cơ quan hành chính vệ sinh dịch tễ cấp
3. Xin cấp  “Giấy phép bán lẻ đặc chủng rượu bia nhập khẩu”, ngoài nộp 2 loại giấy tờ nêu trên, còn phải có một người thông thạo kiến thực rượu bia được đào tạo đạt tiêu chuẩn tại cơ quan chủ quản lưu thông rượu bia Khu tự trị.
4. Xin cấp “Giấy phép vận chuyển rượu bia” thì người vận chuyển có thể mang bản photo “Giấy phép bán buôn rượu bia” đến nộp báo cáo xin cấp phép tại cửa sổ làm việc trước ngày vận chuyển, đồng thời ghi rõ đơn vị xuất rượu, đơn vị nhập rượu, tên rượu, quy cách, số lượng.
Các công việc nêu trên đều có thể hoàn thành trong ngày, trường hợp giấy tờ không đầy đủ, tạm thời không thể thụ lý, cán bộ làm việc tại cửa sổ sẽ lập tức thông báo cho đơn vị xin cấp phép, đồng thời nêu rõ danh sách giấy tờ cần bổ sung, chờ khi giấy tờ đầy đủ sẽ làm ngay.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.