中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khí thiên nhiên
2006-10-08
 
Khí thiên nhiên
2011-11-28
 
⑴Tiêu chuẩn thu phí
Hộ gia đình:4.19NDT/m3
Hộ kinh doanh:4.82NDT/m3
⑵Địa điểm và thời gian
Tên các điểm thu phí Địa chỉ 时间
Phòng giao dịch Nam Hồ Công ty TNHH đường ống khí đốt Nam Ninh Tầng 1 tòa nhà Kim Hòa số 86 đại lộ Dân Tộc Thời gian làm việc ngày thường và cuối tuần: 8:00 – 20:00;
Phòng giao dịch Minh Tú Công ty TNHH đường ống khí đốt Nam Ninh Trung tâm thương mại City Green Garden số 122 đường Minh Tú tây 
Thời gian làm việc ngày lễ tết: 9:30 – 18:30
Các chi nhánh trong nội thành của ngân hàng Nông nghiệp Xem bảng kèm theo Xem bảng kèm theo
Chi nhánh Cổ Thành Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc
1 Chi nhánh Đông Các Số 26 đường Đông Các 5867126  8:00-18:00
2 Chi nhánh Dân Tộc Tầng 1 Sunlight Newcity Số 6-6 đường Dân Tộc  5626555 9:00-17:00
3 Chi nhánh Tân Dân Số 24-3 đường Tân Dân 2624839 9:00-17:00
4 Phòng giao dịch Chi nhánh Cổ Thành Số 22 đường Cổ Thành 5852325 9:00-17:00
5 Điểm giao dịch Phượng Tường Đường Phượng Tường 5566768 9:00-17:00
6 Điểm giao dịch Tân Trúc đông Số 30-4 đường Tân Trúc 5871352 9:00-17:00
7 Điểm giao dịch đường Lý Loan Số 6 đường Lý Loan  5865702 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch Vạn Thông  Số 80 đường Nhân Dân tây 2834067 9:00-17:00
9 Điểm giao dịch Hoa Tây Số 68 đường Tân Dương 3184094 9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Trường Hồ Số 39 đường Đông Các 5703356 9:00-17:00
11 Điểm giao dịch Trúc Khê Số 88 đường Trúc Khê 5510556 9:00-17:00
12 Điểm giao dịch Vườn văn vật Số 21-1 đường Cổ Thành 2855105 9:00-17:00
13 Điểm giao dịch Ngũ Tượng Số 38 đường Kim Hồ 2105073 9:00-17:00
    
Chi nhánh Hữu Ái Địa chỉ Điện thoại  Thời gian làm việc
1 Chi nhánh Minh Tú Số 45 đường Hữu Ái nam 3138801 9:00-17:00
2 Chi nhánh Hổ Khưu Chợ sắt thép số 174 đường Minh Tú đông 3310125 9:00-17:00
3 Chi nhánh gốc cây to Số 55 đường Hữu Ái bắc 3134345 9:00-17:00
4 Phòng giao dịch chi nhánh Hữu Ái Số 41 đường Hữu Ái nam 3116533 9:00-17:00
5 Điểm giao dịch đường Hoa Cường  Số 198-2 đường Hoa Cường 2436869 9:00-17:00
6 Điểm giao dịch đường Hoành Dương  Số 30-10 đường Bắc Hồ nam 3322991 9:00-17:00
7 Điểm giao dịch Bắc Hồ bắc Số 51-29 đường Bắc Hồ bắc 3136986 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch Cổ Thành  Số 31-6 đường Cổ Thành 2829662 9:00-17:00
9 Điểm giao dịch Cảng Phong  Tầng 1 tòa nhà Cảng Tân số 14 đường Nhân Dân (đoạn giữa) 2632654  9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Hồ Quang Tòa soạn Nhật báo nhân dân số 36 đường Song Ủng  5514935 9:00-17:00
11 Điểm giao dịch Tú An Số 15 đường Tú An  2612324 9:00-17:00
12 Điểm giao dịch Ngũ Lý Đình Số 42 đường Hoành Dương tây 3824719 9:00-17:00
13 Điểm giao dịch số 2 đường Trung Hoa Tòa nhà Quân Cộng số 54 đường Trung Hoa 2426674 9:00-17:00
14 Điểm giao dịch khuôn viên Đảng ủy Khu  Khuôn viên Đảng ủy Khu tự trị số 38 đường Minh Tú đông 3136629 9:00-17:00
15 Điểm giao dịch Khu công nghệ cao Hưng Đạt Garden số 19-10 đường Hỏa Cự 3825032 9:00-17:00
16 Điểm giao dịch Học viện sư phạm Học viện sư phạm Quảng Tây số 175-15 đường Minh Tú đông 3129573 9:00-17:00
17 Điểm giao dịch Tú Hồ  Số 8 Bắc Hồ bắc 3322506 9:00-17:00
18 Điểm giao dịch City Green Garden Đường Minh Tú (City Green Garden)  3861676 9:00-17:00
19 Điểm giao dịch Khoa Viên  Số 109-110 chợ KHKT nông nghiệp Quảng Tây số 37 đại lộ Khoa Viên 3214655 9:00-17:00
20 Điềm giao dịch Đại học Quảng Tây Tầng 1 tòa nhà dịch vụ bưu điện, tài chính phía tây khuôn viên trường ĐH Quảng Tây Số 99 đường Đại Học 3273679 9:00-17:00
    
Chi nhánh Dân Tộc Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc
1 Chi nhánh Kim Chiều Dương Số 73 đường Nhân Dân đông 2027068 9:00-17:00
2 Chi nhánh hồ Tương Tư Số 44 đường Đại Học tây 3240992 9:00-17:00
3 Chi nhánh quảng trường Vạn Đạt Số 18 phố Thanh Vân 2845413 9:00-17:00
4 Phòng giao dịch chi nhánh Dân Tộc Tòa B tòa nhà Tài chính số 45 đại lộ Dân Tộc 2825099 8:00-18:00
5 Điểm giao dịch Trường Cương Số 99 đường Trường Cương 5611258 9:00-17:00
6 Điểm giao dịch đường Chiều Dương Khách sạn Phượng Hoàng số 63-65 đường Chiều Dương 2414343 9:00-17:00
7 Điểm giao dịch đường Đào Nguyên (đoạn giữa) Ty thương mại số 61 đường Đào Nguyên 5323074 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch đường Hoa Đông Bệnh viện Thụy Khang số 86 đường Hoa Đông 2188401 9:00-17:00
9 Điểu giao dịch Tòa nhà Trung Minh Tòa B số 34-18 đường Tân Dân 2848306 9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Trung Đỉnh Số 15 đường Trường Hồ 5505278 9:00-17:00
11 Điểm giao dịch Hưng Ninh Số 69 đường Trung Hoa 2411347 8:00-18:00
12 Điểm giao dịch Bắc Đại Số 11-3 đường Bắc Đại 3843829 8:00-18:00
13 Điểm giao dịch Trung Hưng Số 170 đường Minh Tú tây 3168766 8:00-18:00
14 Điểm giao dịch Dân Tộc Số 77 đại lộ Dân Tộc 5845723 9:00-17:00
    
Chi nhánh Nam Hồ Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc
1 Chi nhánh Giáo Dục Số 2 đường Tinh Hồ 5313587 9:00-17:00
2 Chi nhánh Tinh Hồ Số 40 đường Tinh Hồ 5313049 9:00-17:00
3 Chi nhánh Hưng Bành Số 17 đường Giáo Dục 5332746 9:00-17:00
4 Chi nhánh Thất Tinh Tầng 1 tòa nhà Ty nông nghiệp số 35-3 đường Thất Tinh 2837974 8:00-18:00
5 Phòng giao dịch chi nhánh Nam Hồ Số 56 đường Kim Hồ 2107091 9:00-17:00
6 Điểm giao dịch cầu Nam Hồ Số 80 đại lộ Dân Tộc 5858707 9:00-17:00
7 Điểm giao dịch Kiến Viên Số 12-13 đường Kiến Chính 5633804 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch Ung Thành Số 6 đường Tân Dân 2614734 9:00-17:00
9 Điềm giao dịch Lục Thành Tòa nhà A Minh Hồ Garden số 14 đường Tân Hồ 5319084 9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Trung Sơn Số 68 đường Trung Sơn 2612894 9:00-17:00
11 Điềm giao dịch Nghênh Tân Số 1 Nghênh Tân 5517888 9:00-17:00
12 Điềm giao dịch Thanh Sơn Số 8 đường Thanh Sơn 5305615 9:00-17:00
    
Chi nhánh Quốc mậu Địa chỉ Điện thoại Thời gian làm việc
1 Chi nhánh Thiên Đào Số 27 đường Thiên Đào 2800061 8:00-18:00
2 Chi nhánh Đại học Y Trong trường Đại học Y số 6 đường Tân Hồ 5353831 8:00-18:00
3 Chi nhánh Kim Hội Tòa nhà Kim Hội đoạn kéo dài đường Đông Các 5878415 9:00-17:00
4 Chi nhánh Đào Nguyên Số 35 đường Đào Nguyên 2845589 9:00-17:00
5 Chi nhánh Kim Châu Tầng 1 Đông Phương Garden đường Gia Tân 5520146 9:00-17:00
6 Phòng giao dịch chi nhánh Quốc mậu Số 4-2 đường Giáo Dục 5324327 8:00-18:00
7 Điểm giao dịch phố Tân Hoa Số 20 phố Tân Hoa 2848307 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch cầu vượt đường Chiều Dương Số 49-3 đường Chiều Dương 2848317 9:00-17:00
9 Điểm giao dịch đường Hàng Châu Số 1 đường Hàng Châu 2427922 9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Quan Đường Số 8 đường Dân Chủ 5635293 9:00-17:00
11 Điểm giao dịch vườn Thấm Cảnh Tầng 1 tòa nhà thương mại “Vườn Thấm Cảnh – Century Sun sight” đường Quế Xuân 5528193 9:00-17:00
12 Điểm giao dịch Thanh niên quốc tế Số 15 đường Vọng Viên 5708307 9:00-17:00
    
Chi nhánh Giang Nam Địa chỉ Điện thoại  Thời gian làm việc
1 Chi nhánh 1.5 Số 17 đường Giang Nam 4804101 9:00-17:00
2 Chi nhánh Cao Phong Số 14 đường Ung Vũ 3324640 9:00-17:00
3 Chi nhánh Sa Tỉnh Số 14 đường 1.5 tây 4865767 9:00-17:00
4 Chi nhanh Kim Quang Nông trường Kim Quang ngoại thành 3355860 9:00-17:00
5 Phòng kinh doanh chi nhánh Giang Nam Số 8 đường 1.5 đông 4821004 9:00-17:00
6 Điểm giao dịch Tam Đường Thị trấn Tam Đường ngoại thành 5820254  9:00-17:00
7 Điểm giao dịch Đàn Lạc Số 1 đường Đàn Lạc mới thị trấn Đàn Lạc ngoại thành 3350058 9:00-17:00
8 Điểm giao dịch Na Long Phố Long Giang thị trấn Na Long ngoại thành 3351223 9:00-17:00
9 Điểm giao dịch chợ vật liệ xây dựng Cạnh chợ vật liệu xây dựng số 84 đường Minh Tú đông 3319299 9:00-17:00
10 Điểm giao dịch Linh Tú Số 25-4 đường Hữu Ái bắt 3131301 9:00-17:00
11 Điểm giao dịch Tòa nhà kinh tế Trong tòa nhà kinh tế số 17 đường Giang Nam 4814580 9:00-17:00
12 Điểm giao dịch Thạch Trụ Lĩnh Số 1-22 đường Thạch Trụ Lĩnh 1 4814581 9:00-17:00
13 Điểm giao dịch đường Kim Khải Rose Garden Khu phát triển kinh tế Nam Ninh số 1 đường Kim Khải 4518301 9:00-17:00
    


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.