中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Chỉ nam
· Hướng dẫn du lịch Thượng Lâm [2018-06-11]
· Thành viên trong gia đình thực hiện kế hoạch gia đình đóng 25 nh... [2018-04-11]
· Biện pháp mới về sắp xếp, công ăn việc làm cho binh sĩ xuất ngũ ... [2018-03-15]
· Điều kiện phê duyệt hành chính đối với người nước ngoài nhập ... [2017-04-13]
· Làm “Giấy Chứng Nhận Tư Cách Mua Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp T... [2016-10-10]
· Thay Đổi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp [2016-10-10]
· QUY PHẠM VỀ THAO TÁC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NH... [2015-06-16]
· “ĐIỀU LỆ VỀ QUẢN LÝ HỢP TÁC LAO ĐỘNG ĐỐI NGOẠI” CÓ HIỆU LỰC... [2015-06-16]
· Mục lục tài liệu cần cung cấp để xin đăng ký cấp “Giấy phép d... [2006-11-22]
· QUY TRÌNH BÁO LẮP ĐẶT DÙNG NƯỚC [2006-11-22]
· GỌI ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN 95598, THU PHÍ NHƯ TH... [2006-11-22]
· Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt doanh nghiệp dịch vụ ... [2006-11-22]
· NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN [2006-11-22]
· GIẤY PHÉP KINH DOANH TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH [2006-11-22]
· GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG [2006-11-22]
· Khí thiên nhiên [2006-10-08]
· Dự án đầu tư nước ngoài là gì? [2006-10-08]
· Phê duyệt những phương diện nào trong báo cáo cấp phép dự án do ... [2006-10-08]
· Quy trình làm việc tại các cửa sổ ở Sở Thương Mại như thế nào? [2006-10-08]
· Hủy bỏ hôn thú [2006-10-08]
 
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.