中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Dịch vụ du học thêm
· Quy định quản lý các trường cao đẳng đại học tiếp nhận lưu họ... [2017-04-13]
· Trung Quốc sẽ phái 2500 học sinh du học mỗi năm đến các nước trê... [2016-08-15]
· Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt trường Đại học, Cao... [2006-11-22]
· Dịch vụ trung chuyển: [2006-10-08]
· Tiếp nhận học viên hưởng chế độ học bổng của CP TQ [2006-10-08]
Dịch vụ cuộc sống thêm
· Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ Lailimei [2017-04-13]
· Những điều cần biết khi làm nghiệp vụ thẻ cộng đồng ở thành ph... [2016-10-20]
· BẢNG GIÁ CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM NINH [2006-11-22]
· ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH SỞ ĐIỆN LỰC NAM NINH [2006-11-22]
· QUY PHẠM VỀ THAO TÁC CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP... [2006-11-22]
chỉ nam thêm
· Điều kiện phê duyệt hành chính đối với người nước ngoài nhập ... [2017-04-13]
· Làm “Giấy Chứng Nhận Tư Cách Mua Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp T... [2016-10-10]
· Thay Đổi Thông Tin Bảo Đảm Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp [2016-10-10]
· QUY PHẠM VỀ THAO TÁC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NH... [2015-06-16]
· “ĐIỀU LỆ VỀ QUẢN LÝ HỢP TÁC LAO ĐỘNG ĐỐI NGOẠI” CÓ HIỆU LỰC... [2015-06-16]
trả lời câu hỏi thêm
· Tuổi pháp luật quy định của cử tri được tính như thế nào? [2016-06-15]
· Hiện nay việc cải tạo chương trình thành phố xốp ở các tiểu khu ... [2016-10-14]
· GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Đ... [2015-06-16]
· Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn tăng vốn điều lệ thì phải ... [2006-10-08]
· Thương nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc có những hình thứ... [2006-10-08]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.