中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 
Dịch vụ du học thêm
· Thông báo của Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh về việc in ... [2018-04-13]
· Chứng minh thư cư trú vô thời hạn đối với người nước ngoài [2018-03-15]
· Quy định quản lý các trường cao đẳng đại học tiếp nhận lưu họ... [2017-04-13]
· Trung Quốc sẽ phái 2500 học sinh du học mỗi năm đến các nước trê... [2016-08-15]
· Tên hạng mục cấp phép hành chính: Phê duyệt trường Đại học, Cao... [2006-11-22]
Dịch vụ cuộc sống thêm
· Thông tin điện ảnh trong tuần (ngày 2 đến ngày 8 tháng 9) [2018-09-11]
· Kungfu Froggy (cửa tiệm Tây Nam Thương Đô Bách Thịnh) [2018-08-07]
· Lão Biểu Ký (chi nhánh Đại học Quảng Tây) [2018-07-12]
· Bảng thành tích nhà ở thương mại tuần đầu tháng 6 Nam Ninh [2018-06-08]
· Bức tranh cuộn xinh đẹp “Bách lý tú mỹ Ung Giang” [2018-04-11]
Chỉ nam thêm
· Hướng dẫn du lịch Thượng Lâm [2018-06-11]
· Thành viên trong gia đình thực hiện kế hoạch gia đình đóng 25 nh... [2018-04-11]
· Biện pháp mới về sắp xếp, công ăn việc làm cho binh sĩ xuất ngũ ... [2018-03-15]
· Điều kiện phê duyệt hành chính đối với người nước ngoài nhập ... [2017-04-13]
· Làm “Giấy Chứng Nhận Tư Cách Mua Nhà Ở Cho Người Thu Nhập Thấp T... [2016-10-10]
Trả lời câu hỏi thêm
· Cải tiến các vấn đề thường gặp của chế độ chủ quản sông hồ m... [2018-04-11]
· Ưu thế chính sách [2018-03-15]
· Tuổi pháp luật quy định của cử tri được tính như thế nào? [2016-06-15]
· Hiện nay việc cải tạo chương trình thành phố xốp ở các tiểu khu ... [2016-10-14]
· GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Đ... [2015-06-16]
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.