中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cấp phát hơn 7800 bản Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ trong 10 tháng đầu năm
2017-11-27
 

Gần đây, theo tìm hiểu từ Sở kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Nam Ninh, kể từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Sở đã ký và cấp phát được 7892 bản Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ các loại, tổng kim ngạch ký và cấp giấy đạt 501 triệu USD, trong đó có 4604 bản Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ ưu đãi theo Nghị định thương mại tự do đã được ký và cấp phát, trị giá 327 triệu USD, miễn giảm khoảng 16,35 triệu USD tiền thuế hải quan cho các sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp tại các nước nhập khẩu.

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ ưu đãi là chứng nhận bằng văn bản bắt buộc để sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc được hưởng miễn thuế hải quan của nước nhập khẩu tại nước nhập khẩu, được coi là “chìa khóa vàng” và “tờ giấy vàng” để mở ra thị trường quốc tế. Kể từ đầu năm trở lại đây, Sở kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Nam Ninh đã nhiều lần đi đến tận các doanh nghiệp để tuyên truyền chính sách ưu đãi của Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, đồng thời thông qua việc tổ chức đào tạo nhân viên trình báo chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, nhằm nâng cao hơn nữa tố chất nghiệp vụ của nhân viên trình báo chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của khu trực thuộc.

Ngoài ra, Sở kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Nam Ninh cũng dựa trên nguyên tắc “thành tín tạo điều kiện, thất tín phạt nghiêm khắc”, căn cứ theo các yếu tố như độ rủi ro và mẫn cảm của sản phẩm mà doanh nghiệp xin chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, công tác chứng nhận thường ngày, tình trạng nhân viên trình báo và tình hình phản hồi có được qua kiểm tra việc trả lại giấy chứng nhận của hải quan nước ngoài để tiến hành đánh giá tổng hợp, chia doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thành 5 bậc gồm AA, A, B, C, D, xây dựng cơ chế khích lệ giữ chữ tín và cơ chế trừng phạt nghiêm khắc đối với việc thất tín, thực hiện quản lý một cách khoa học, giám sát một cách có hiệu quả.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.