中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Lễ hội du lịch văn hóa phong thổ nhân tình sông Huyền Trung Quốc - Vĩnh Châu màu đỏ lần thứ hai được tổ chức tại Vĩnh Châu
2017-06-30
 

Hoạt động chủ đề khu huyện lễ hội mua sắm Nam Ninh năm 2017 -- Hoạt động du lịch thể thao sinh thái Nguyệt Nguyệt Mã Sơn - quê hương dê đen Trung Quốc năm 2017 và Lễ hội du lịch văn hóa phong thổ nhân tình sông Huyền Trung Quốc - Vĩnh Châu màu đỏ lần thứ hai được tổ chức tại thị trấn Vĩnh Châu vào ngày 1 tháng 7.

Hoạt động lần này chủ yếu bao gồm các hoạt động văn hóa phong tục dân tộc, các hoạt động du lịch thể thao giải trí như đi xe đạp trên “con đường màu đỏ”, tham quan phong cảnh sông Huyền, thi đua nông nghệ truyền thống, và các hoạt động thương mại ẩm thực như triển lãm nông sản đặc sắc, hội giới thiệu thu hút đầu tư. Các hoạt động này đã thể hiện đầy đủ văn hóa màu đỏ, ẩm thực đặc sắc và phong cảnh du lịch Vĩnh Châu, sẽ mang lại trải nghiệm vui vẻ cho khách du lịch.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.