中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cấp phát visa du lịch cho người nước ngoài
2017-04-13
 

I. Tên hạng mục phê duyệt cấp phép hành chính

Cấp phát visa du lịch cho người nước ngoài

II. Chủ thể thực thi

Cơ quan công an chính quyền nhân dân địa phương từ cấp huyện trở lên mà nhận được sự ủy quyền từ Bộ công an.

III. Căn cứ thực thi

Căn cứ theo Điều 4 của “Luật quản lý xuất nhập cảnh Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”: Bộ công an, Bộ ngoại giao trong phạm vi chức trách của mình có thể ủy quyền cho Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Cơ quan công an của chính quyền nhân dân địa phương từ cấp huyện trở lên, và Phòng ngoại vụ của chính quyền nhân dân địa phương từ cấp huyện trở lên thụ lý việc xin nhập cảnh, tạm dừng chân và cư trú của người nước ngoài. Điều 44: Căn cứ theo nhu cầu của việc đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh công cộng, cơ quan công an, cơ quan an ninh quốc gia có thể hạn chế người nước ngoài, cơ quan nước ngoài thiết lập nơi cư trú hoặc nơi làm việc ở tại một số khu vực; đối với những nơi đã được thiết lập, thì có thể di dời trong thời gian hạn định.

Chưa qua phê duyệt, người nước ngoài không được phép vào trong khu vực hạn chế người nước ngoài đi vào.

IV. Đối tượng và phạm vi thực thi

Người nước ngoài xin du lịch đến khu vực không mở cửa đối ngoài, thì cần yêu cầu người xin nộp các giấy tờ chứng minh phê duyệt của các ban ngành có liên quan theo quy định, có thể cấp phát visa du lịch cho người nước ngoài trong thời gian hạn định tương ứng.

V. Điều kiện thực thi

Căn cứ theo Điều 19 của “Quy phạm công tác cấp phát giấy tờ visa cho người nước ngoài” do Bộ công an chế định: Người nước ngoài xin du lịch đến không mở cửa đối ngoài, thì cần yêu cầu người xin nộp các giấy tờ chứng minh phê duyệt của các ban ngành liên quan theo quy định, có thể cấp phát visa du lịch cho người nước ngoài trong thời gian hạn định tương ứng.

VI. Tài liệu xin cấp

1. Điền đơn xin cấp visa cho người nước ngoài;

2. Nộp ảnh của người xin cấp phù hợp với yêu cầu của quy định;

3. Nộp tài liệu chứng minh tương ứng với lý do mục đích xin. Tài liệu chứng minh tương ứng với lý do mục đích xin là chỉ:

(1) Kế hoạch tiếp đón, danh sách nhân viên của công ty lữ hành và bản phô tô hộ chiếu, visa còn hiệu lực;

(2) Các giấy tờ chứng minh phê duyệt của các ban ngành liên quan.

VII. Thời hạn làm xong

15 ngày làm việc

VIII. Tiêu chuẩn thu phí

Visa xuất nhập cảnh cho người nước ngoài là 50 nhân dân tệ/visa

IX. Điện thoại giám sát

Phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Sở công an: 0771-2892371


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.