中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

ĐIỂM BÁN VÉ NGOÀI BẾN CỦA BẾN GIANG NAM, BẾN AN CÁT
2006-10-08
 
ĐIỂM BÁN VÉ NGOÀI BẾN CỦA BẾN GIANG NAM, BẾN AN CÁT
2012-09-20
 
Chú ý: Hành khách mua vé tại điểm bán vé bên ngoài bến nếu muốn làm thủ tục “thay đổi ngày giờ, trả vé” tốt nhất nên về điểm bán vé ban đầu để làm thủ tục này, nếu khách hàng yêu cầu vào trong bến để làm thủ tục “thay đổi ngày giờ, trả vé” cũng sẽ được đáp ứng;
Tên điểm bán vé ngoài           Địa chỉ điểm bán vé ngoài       Điện thoại điểm bán vé ngoài      Thời gian làm việc điểm bán vé
Đại lý hàng không Tam Lực,       Số 15-1 phố Cổ Thành                       2835168                                      24 giờ
Nam Ninh 
Trung tâm thương mại                    Số 14 phố Tinh Hồ                    5314785/5312948                            09:00-18:00
   quảng trường
   KHKT điện tử   
Đại lý vận chuyển hàng                   Số 28 phố Viên Hồ                           5872233                                   08:00-20:00
hóa hàng không Quảng Tây  
Khách sạn Vận Chiêu                     Sau bến xe chính cũ                          2191912                                          24 giờ
Công ty du lịch Hồ Tương Tư       Cạnh đại học Dân Tộc-                       3262661                                      8:00-21:00
   (thuộc bến An Cát)                       Tây Hương Đường 
Điểm bán Kỳ Chương                   Trung tâm hoạt động cán 
     (bến An cát)                                bộ hưu trí phố Tân Hồ             8088553/5508077                   (tạm thời không làm đại lý)
Cạnh cửa chợ Hòa Bình cũ            Số 3 phố Nhân Dân Trung                   2800933                                       8:00-20:00
Cửa bên khách sạn Nam Ninh            Đường Triều Dương                       2803210                                        9:30-20-30
(từ Topsport đi lên phía trước 20m) 
Tập đoàn vận tải số 2 cũ                  Điểm bán vé tập đoàn vận                   8050967                             9:00-18:00(tạm hủy)
                                                        tải số 2 đường Trung Hoa 
Điểm bán Minh Tú (bến An Cát)     Tầng 1 khách sạn Liên Hoa
                                                      (ngã tư Đại Học Minh Tú,                     2318425                                  7:00-22:30
                                                       tức điểm giao giữa đường
                                                       Đại Học và đường Minh Tú) 
Điểm bán vé công tyTNHH dịch      Số 84-3 đường Trung Hoa 
 vụ vé Hạo Thiên, Nam Ninh           (Tầng 1 khách sạn Đường sắt                2424242                                   9:00-19:30
                                                            cạnh ga tàu hỏa) 
Điểm bán vé đường Hữu Ái nam      Ích Bách khu cảnh vệ đường                 3902885                                   8:00-22:30
                                                             Hữu Ái nam 
Điểm bán vé công ty du lịch quốc   Tầng 1 khách sạn Chấn Ninh tòa
    tế Hoàn Hải, Quảng Tây                  nhà Vĩnh Giai số 3 đường                   2631887                                  9:00-19:30
                                                          Tân Dân, bên cạnh quầy lễ
                                                      tân dịch vụ (văn phòng tại tầng 12) 
Điểm bán vé hàng không Niên         Điểm bán số 1 tại số nhà 1 Quan          5608800/5666822                       8:00-22:00 
Ngân (tức điểm bán số 1 tại số              Kiều, đường Dân Chủ
nhà 1 Quan Kiều, đường Dân Chủ)               
Điểm bán tại số 35 đường                Đối diện cổng chính Đại học                       3830066                               8:00-22:00
     Đại Học đông                                       Quảng Tây 
Trung tâm vận tải khách Điền                Đại lộ Kim Tượng,Đại Sa                 8050545(điều độ)                      6:00-18:00
                                                       Đại Sa Điền, thành phố Nam Ninh 
Điểm bán vé tại ga tàu hỏa              Quảng trường trước ga tàu hỏa                  13877147100                          8:00-21:00
                                                       (gần cửa vào đường ngầm cạnh
                                                          quán phở Tam Phẩm Vương) 
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.