中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khách sạn Ung Châu
2006-10-08
 
Khách sạn Ung Châu
2012-09-20
 
Khách sạn Ung Châu – Nam Ninh nằm tại khu vực văn hóa chính trị của trung tâm thành phố và khu vực thương mại sầm uất, chiếm diện tích 43 mẫu, phía đông giáp với đường Tân Dân cạnh công viên Nhân Dân, phía nam giáp đường Dân Chủ, đối diện chính quyền nhân dân Khu tự trị, phía tây giáp với đường Hữu Ái, gần trung tâm thương mại thành phố, phía bắc liền với thành ủy Nam Ninh, giao thông rất thuận tiện.
Khách sạn Ung Châu – Nam Ninh từ trước đến nay đều là đơn vị đón tiếp quan trọng của Khu tự trị, khách sạn này từ sau khi được chỉ định là địa điểm nghỉ ngơi của phóng viên trong và ngoài nước trong thời gian diễn ra Đại hội TDTT dân tộc toàn quốc lần thứ 4 năm 1989, đã được chính quyền Khu tự trị chỉ định là trung tâm tin tức về các hoạt động lớn, được vinh dự đặt tên là “Căn cứ tiếp đón phóng viên trong và ngoài nước”. Là khách sạn địa điểm cố định tổ chức hội nghị, nghỉ ngơi khi đi công tác của các cơ quan quốc gia và các đơn vị sự nghiệp cùng cấp của Khu tự trị, và cũng là địa điểm cố định tổ chức hội nghị, nghỉ ngơi khi đi công tác của các cơ quan quốc gia và các đơn vị sự nghiệp cùng cấp của thành phố Nam Ninh. Đồng thời, khách sạn cũng đã nhận được danh hiệu 10 khách sạn du lịch cấp sao thành phố Nam Ninh năm 2008.
Địa chỉ: Số 18 đường Dân Tộc, quận Hưng Ninh, Nam Ninh
Điện thoại: 0771-2101088
Fax: 0771-2101340
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.