中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Công tác phát triển nông nghiệp đặc sắc hiện đại tại Khu kiểu mẫu sản xuất rau quả Kiều Lợi đã có hiệu quả thực tế
2018-10-09
 

Khu kiểu mẫu sản xuất rau quả Kiều Lợi huyện Mã Sơn thành phố Nam Ninh là khu kiểu mẫu nông nghiệp đặc sắc hiện đại cấp thành phố của thành phố Nam Ninh, trên cơ sở phát triển sản nghiệp chủ đạo, theo quan niệm “khu vườn trở thành khu du lịch, đồng ruộng trở thành công viên, sản phẩm trở thành quà tặng”, Khu kiểu mẫu sản xuất rau quả Kiều Lợi còn tích cực thực hiện xây dựng dự án du lịch, mong muốn xây dựng một khu du lịch thư giãn sinh thái nông nghiệp hiện đại bao gồm thư giãn nghỉ ngơi và thăm quan du lịch, tập hợp nông nghiệp sinh thái, văn hóa truyền thống và phong thổ nhân tình dân tộc thành một thể thống nhất.

Đồng thời, khu kiểu mẫu còn đi sâu khai thác nội hàm văn hóa Phủ Tư Ân thời Minh, bảo vệ và trùng tu các danh lam thắng cảnh như di tích Phủ Tư Ân, Miếu Tư Ân, thông qua tổ chức “Lễ hội du lịch sinh thái Nguyệt Nguyệt” - Lễ hội ca dao Tư Ân trung thu Kiều Lợi tại huyện Mã Sơn, cắm rễ nền nông nghiệp đặc sắc hiện đại vào nội hàm lịch sử phong phú của xã Kiều Lợi, đẩy nhanh thực hiện nông nghiệp và du lịch phát triển một cách hòa hợp và đi vào chiều sâu. Theo thống kê chưa đầy đủ, thông qua việc xây dựng từng khu kiểu mẫu “hòa hợp nông nghiệp và ngành du lịch”, từ năm nay huyện Mã Sơn đã đón 1165 nghìn lượt khách du lịch trong nước, tăng 23,66% so với cùng kỳ năm ngoái.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.