中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quảng Tây giảm giá vé vào cửa của một số khu du lịch
2018-09-28
 

Gần đây, theo thông tin từ Cục vật giá Khu tự trị, trước tuần lễ vàng “ngày 1 tháng 10” năm nay, Quảng Tây sẽ giảm giá vé vào cửa của một số khu du lịch quốc hữu trọng điểm, phạm vi giảm giá bao gồm giá vé vào cửa khu du lịch 5A trọng điểm và khu du lịch 4A với mức giá hiện đang tương đối cao, đồng thời tích cực thúc đẩy các khu du lịch khác giảm giá vé vào cửa.

Tính đến ngày 26, tổng cộng có 99 khu du lịch trong toàn Khu tự trị đã giảm giá vé vào cửa hoặc sẽ giảm giá trước ngày Quốc khánh, phần lớn mức giảm trong khoảng 20%, mức giảm lớn hơn đạt trên 30%. Với việc nhiều khu thắng cảnh giảm giá, việc đi du lịch của người dân thành phố sẽ trở nên tiết kiệm hơn. Trong bước tiếp theo, Quảng Tây sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng phạm vi giảm giá, thông qua việc thực hiện giám sát và điều tra giá thành, tăng cường xử lý giá vé vào cửa của khu du lịch có các vấn đề nổi bật như người dân tập trung phản ánh, “tăng giá lên cao sau đó giảm giá lớn”… và giảm giá vé vào cửa khá cao của một số khu du lịch.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.