中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Thanh Tú Nam Ninh đảm bảo hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ chỉnh đốn hành vi vi phạm pháp luật và luật lệ
2018-06-26
 

Gần đây, quận Thanh Tú đã mở Hội nghị tổng kết công tác chỉnh đốn hành vi vi phạm pháp luật và luật lệ năm 2017 và sắp xếp công tác năm 2018, tiến hành tổng kết công tác chỉnh đốn hành vi vi phạm pháp luật và luật lệ năm 2017 của quận, đồng thời tiến hành sắp xếp công việc năm nay, đảm bảo hoàn thành một cách toàn diện mục tiêu và nhiệm vụ chỉnh đốn hành vi vi phạm pháp luật và luật lệ của năm nay, lấy thành tích xuất sắc để chào đón tròn 40 năm cải cách mở cửa và 60 năm thành lập Khu tự trị.

Hội nghị nhấn mạnh, rất nhiều chương trình quan trọng, hội nghị quan trọng đều sẽ được tổ chức tại quận Thanh Tú, việc làm tốt công tác chỉnh đốn hành vi vi phạm pháp luật và luật lệ có ảnh hưởng đến đại cục, liên quan đến hình ảnh của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Năm nay quận Thanh Tú cần phải hoàn thành nhiệm vụ quản lý 382,9 nghìn mét vuông đã xây dựng trái pháp luật trong quận và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phá dỡ 500 nghìn mét vuông xây dựng trái pháp luật, số lượng nhiệm vụ xếp vị trí thứ 2 toàn thành phố.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.