中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Chất lượng không khí thành phố Nam Ninh tháng 1 đến tháng 5 đứng đầu toàn khu
2018-06-05
 

Ngày 4 tháng 6, chính quyền thành phố Nam Ninh đã tổ chức họp báo thường kỳ, thông báo tình hình chất lượng môi trường thành phố Nam Ninh năm 2017 và tháng 1 đến tháng 5 năm 2018, đã giới thiệu về tiến triển của công tác môi trường trọng điểm của thành phố Nam Ninh trong hiện tại. Năm 2018, thành phố Nam Ninh đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi trên các lĩnh vực như không khí, nước, thổ nhưỡng, ô nhiễm tiếng ồn, triển khai một cách toàn diện cuộc chiến công kiên phòng chống ô nhiễm môi trường và cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh, hiện tại các hạng mục công tác bảo vệ môi trường sinh thái trọng điểm đều đã gặt hái được các thành quả mang tính giai đoạn.

Theo tin từ cuộc họp báo, tháng 1 đến tháng 5 năm nay, toàn thành phố chưa từng xảy ra bất kỳ sự kiện an toàn môi trường nào từ bậc trung trở lên, chất lượng môi trường của thành phố Nam Ninh nhìn chung duy trì ở mức tương đối tốt.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.