中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quảng Tây có 7 người lọt vào “Kế hoạch vạn người” quốc gia đợt thứ 3
2018-04-10
 

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên nhân lực và Bảo đảm xã hội Khu tự trị, gần đây, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố danh sách những người lọt vào “Kế hoạch vạn người” quốc gia đợt thứ 3, Quảng Tây có 7 người lọt vào kế hoạch lựa chọn đợt thứ ba này, trong đó có 3 người là nhân tài dẫn đầu trong lĩnh vực triết học và khoa học xã hội, 2 người là nhân tài dẫn đầu trong lĩnh vực sáng nghiệp khoa học kỹ thuật, 2 người là danh sư trong lĩnh vực giảng dạy.

Được biết, cả nước có tất cả 1.635 người lọt vào “Kế hoạch vạn người” quốc gia đợt thứ ba này. 3 chuyên gia gồm Hạ Phi của Học viện Tài chính Quảng Tây, Phạm Tộ Quân của Đại học Quảng Tây và Điền Đại Lâm của Đại học Dân tộc Quảng Tây lọt vào danh sách nhân tài dẫn đầu trong lĩnh vực triết học và khoa học xã hội; Tống Hải Nông của Công ty Cổ phần hữu hạn Khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường Bác Thế Khoa Quảng Tây, Ôn Tiêu Đường của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tiệp Giai Nhuận Quảng Tây lọt vào danh sách nhân tài dẫn đầu trong lĩnh vực sáng nghiệp khoa học kỹ thuật; Tạ Tiểu Huân của Đại học Y khoa Quảng Tây và Trần Lương của Trường Công nghệ Quảng Tây lọt vào danh sách danh sư trong lĩnh vực giảng dạy. Đến nay, Quảng Tây có tất cả 19 người lọt vào “kế hoạch vạn người” quốc gia.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.