中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Trung học Thể Cường quận Lương Khánh khởi công xây dựng
2018-03-02
 

Gần đây, dự án Trung học Thể Cường quận Lương Khánh đã được khởi công xây dựng. Dự án này nằm ở phía nam đường Bác Nghệ khu mới Ngũ Tượng, với diện tích khoảng 42,55 mẫu.

Theo tìm hiểu, dự án này sẽ xây dựng theo quy mô 33 phòng dạy học chứa 1650 học sinh, với tổng diện tích 24844 m², mức đầu tư ước đạt 182,4776 triệu nhân dân tệ. Nội dung thiết kế dự án có tòa nhà tổng hợp hành chính dạy học, tòa nhà dạy học, thư viện, quán thể thao, nhà ăn giáo viên và học sinh v.v... Dự án này dự tính sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng khi khai giảng mùa thu năm 2018.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.