中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức Đại hội vận động phục vụ hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Khu tự trị
2018-02-18
 

Ngày 8 tháng 2, thành phố Nam Ninh tổ chức Đại hội vận động phục vụ hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Khu tự trị. Bí thư Thành ủy, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ngày 8 tháng 2, thành phố Nam Ninh tổ chức Đại hội vận động phục vụ hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Khu tự trị, nghiêm túc quán triệt yêu cầu triển khai có liên quan của Trung ương và Khu tự trị, thống nhất tư tưởng, đồng lòng đồng thuận, khởi động toàn diện các hạng mục công tác phục vụ hoạt động chào mừng, vận động nhân dân, cán bộ các dân tộc toàn thành phố tích cực hành động, với tinh thần tập trung cao độ, chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, đẩy mạnh các hạng mục phục vụ và công tác trù bị. Bí thư Thành ủy, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông đã đến dự và phát biểu tại Đại hội. Thị trưởng Chu Hồng Ba chủ trì Đại hội.

Đồng chí Vương Tiểu Đông nhấn mạnh, phải tăng cường tổ chức lãnh đạo, đảm bảo công tác phục vụ được tổ chức thành công. Các cấp, các ngành toàn thành phố phải tăng tốc hành động, tăng cường phối hợp, xác định rõ trách nhiệm công việc, hợp tác chặt chẽ, cùng nhau hợp lực làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hiện, với tinh thần tận dụng tối đa thời gian, phấn đấu phục vụ tốt nhất, với tác phong công tác cẩn thận, tỉ mỉ, người thật việc thật, đảm bảo các hạng mục công tác phục vụ được đẩy nhanh một cách có thứ tự.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.