中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tập 2 cuốn “Tập Cận Bình bàn về quản lý nhà nước” phát hành toàn cầu đột phá 13 triệu cuốn
2018-02-20
 

Tập 2 cuốn “Tập Cận Bình bàn về quản lý nhà nước” kể từ khi được phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 cho đến nay, đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của xã hội quốc tế, và phản hồi nhiệt liệt trên toàn cầu, không ngừng lập kỷ lục cao nhất về lượng phát hành trong và ngoài nước trong số các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa cho đến nay. Tính đến ngày 2 tháng 2, lượng phát hành trên toàn cầu của phiên bản Anh-Trung tập 2 cuốn “Tập Cận Bình bàn về quản lý nhà nước” đã đột phá 13 triệu cuốn.

Cuốn sách đã ghi lại thực tiễn vĩ đại mà Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc với trọng tâm là đồng chí Tập Cận Bình đã đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng toàn dân toàn quốc kiên trì và phát triển Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tập trung phản ánh mạch phát triển và nội dung chính của Tư tưởng Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới của đồng chí Tập Cận Bình, thể hiện một cách đầy đủ trí tuệ Trung Quốc và Phương án Trung Quốc mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc cống hiến nhằm thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.