中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nhân viên điều dưỡng Campuchia được đào tạo về khoa mắt tại Nam Ninh
2018-02-05
 

Theo thông tin từ Bệnh viên nhân dân khu tự trị, nhóm nhân viên điều dưỡng khoa mắt của Campuchia đợt thứ hai gồm 4 người gần đây đã hoàn thành khóa đào tạo khoa mắt “một vành đai, một con đường” kéo dài trong thời gian 2 tuần. Nhóm nhân viên điều dưỡng đợt thứ nhất gồm 4 người đã hoàn thành đào tạo vào ngày 16 tháng 1.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hành động quét bệnh đục tinh thể dẫn đến mù lòa của tỉnh Kampong Cham Campuchia “một vành đai, một con đường” được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 19 tháng 11 năm 2017; nhằm cung cấp dịch vụ y tế cho người mắc bệnh đục tinh thể của Campuchia, thúc đẩy gắn kết lòng dân khu vực “một vành đai, một con đường”. Dựa vào hiệp ước này, 8 nhân viên điều dưỡng khoa mắt Campuchia từng đợt đến Bệnh viện nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây để tham dự đào tạo chuyên khoa mắt, bao gồm 2 bác sĩ và 6 y tá.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.