中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khởi động hoạt động trưng tập quảng cáo tuyên truyền về 15 năm thành lập Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN
2018-01-18
 

Ban thư kí Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN cho biết, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3, Ban thư kí Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN sẽ trưng tập áp phích tuyên truyền về 15 năm thành lập Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN hướng tới trong và ngoài nước. Hoạt động lần này là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN.

Theo giới thiệu, Hoạt động lần này trưng tập các tác phẩm thiết kế mặt bằng, các tác phẩm dự thi phải thể hiện được hình tượng của Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN, làm nổi bật chủ đề của 15 năm thành lập Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN, 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc - ASEAN, cũng như các thông tin thương nghiệp như thu hút đầu tư.

Năm 2018 chính là tròn 15 năm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tròn 15 năm thành lập Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN. Hoạt động lần này đã cung cấp một cơ hội cho đông đảo nhà thiết kế để thể hiện tài năng của mình, cũng thêm điểm sáng cho Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.