中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

“Dương Mỹ Thôn Chí” trở thành địa phương chí kiểu mẫu của toàn quốc
2018-01-08
 

Ngày 6 tháng 1, theo thông tin từ Phòng biên soạn địa phương chí Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, đại biểu thành phố Nam Ninh đến tham gia Diễn đàn tình hình đất Trung Quốc lần thứ nhất và Diễn đàn thôn nổi tiếng Trung Quốc lần thứ nhất đã thắng lợi trở về. Trong diễn đàn cấp quốc gia lần này, thành quả mới nhất của thành phố Nam Ninh - “Dương Mỹ Thôn Chí” là một trong 27 bộ thôn chí được xuất bản lần đầu của dự án văn hóa thôn chí Trung Quốc đã ra mắt một cách ấn tượng, trở thành địa phương chí kiểu mẫu cho việc biên soạn thôn chí của các nơi trên toàn quốc từ nay về sau. Đây cũng là địa phương chí duy nhất của Quảng Tây được liệt vào danh sách dự án văn hóa thôn chí Trung Quốc.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.