中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Huyện Long An tăng cường quản chế đường bộ
2017-10-03
 

Trong những ngày gần đây, Đại đội kiểm soát giao thông Phòng công an huyện Long An (dưới đây gọi tắt là “Đại đội”) đã áp dụng 4 biện pháp để chỉnh đốn những hành vi vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi lái xe mô tô hoặc xe đạp điện 2 bánh, xe mô tô 3 bánh chở quá số người quy định, nhằm tăng cường hoá việc chỉnh đốn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện được ổn định.

Tổ chức kỹ lưỡng. Đại đội đã tiến hành tổ chức kỹ lưỡng và sắp xếp chu đáo đối với hành động chỉnh đốn những hành vi vi phạm luật giao thông của xe mô tô, tăng cường mức độ chỉnh đốn đối với xe mô tô.

Kiểm tra nghiêm ngặt. Đại đội tiến hành việc tuần tra chấp pháp cụ thể đối với những hành vi vi phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, say rượu khi lái xe mô tô, xe không có biển số giấy phép, nhằm tăng cường hiệu quả chỉnh đốn.

Tuyên truyền sâu rộng. Đại đội sẽ đưa hoạt động tuyên truyền vào trong hoạt động chấp pháp và trực nhiệm vụ hàng ngày, tích cực phát tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông tại các điểm trực nhiệm vụ, triển khai tuyên truyền giáo dục trực tiếp đối với người lái xe mô tô có hành vi vi phạm luật giao thông bị bắt giữ.

Chuẩn hoá việc chấp pháp. Đại đội yêu cầu các cảnh sát giao thông trong công tác chấp pháp cần phải kiên định nguyên tắc lý tính, bình tĩnh, chấp pháp văn minh đúng tiêu chuẩn, sử dụng ngôn ngữ gần gũi đại chúng và những phương thức mà người dân dễ dàng tiếp nhận để quản lý và thực thi pháp luật.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.