中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Các bến xe lớn thành phố Nam Ninh thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn
2017-09-29
 

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh và trung thu đang đến gần, theo đó các bến xe lớn của thành phố Nam Ninh sẽ chuẩn bị đón lưu lượng khách cao điểm. Các bến xe áp dụng nhiều biện pháp như nâng cao điều kiện môi trường bến xe, tăng cường an ninh, tăng tình nguyện viên phục vụ, nhằm đảm bảo việc vận chuyển hành khách trong thời gian dịp lễ diễn ra an toàn và trật tự.

Các bến xe như bến xe Lãng Đông, bến xe Tây Hương Đường đưa ra nhiều hình thức đặt vé và nhiều dịch vụ tiện ích, giúp hành khách khởi hành được thuận lợi hơn. Ngoài ga tàu, các bến xe lớn cũng không ngừng tăng cường an ninh trong thời gian dịp lễ, nhằm đảm bảo đi lại an toàn cho hành khách.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.